Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden jakaminen avoliiton päättyessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto päättyy silloin, kun puolisot eivät enää asu yhdessä. Avoliitossa kumpikin avopuoliso säilyttää oman omaisuutensa, joten avoliiton päättyessä omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti sen mukaan, mitä kumpikin omistaa. Avopuolisot ovat voineet hankkia myös yhdessä omaisuutta, kuten asunto-osakkeet tai kiinteistön, ja tällöin omaisuus jaetaan puoliksi avoliiton päättyessä. On siis syytä huomata, että hankittaessa yhdessä omaisuutta molemmat avopuolisot kannattaa merkitä ostajiksi ja säilyttää asiaan liittyvät kuitit. Jos vain toinen avopuoliso merkitään ostajaksi, kuuluu omaisuus hänelle avoliiton päättyessä. Avoparilla voi olla myös sellaista omaisuutta, jonka omistajuudesta ei ole erikseen sovittu. Tällöin oletetaan, että kumpikin omistaa yhtä suuren osuuden ja omaisuus jaetaan puoliksi.

Jos avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai parilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi, sovelletaan lähtökohtaisesti tällöin avoliittoon lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, eli avoliittolakia. Tällöin, jos avopuolisoiden omaisuuden jaosta tulee riitaa, voivat avopuolisot hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa omaisuuden erottelua varten. Puolisot voivat lisäksi varautua mahdolliseen avoeroon. Puolisot voivat nimittäin sopimuksella sopia siitä, miten heidän omaisuutensa jaetaan avoeron tullen. Puolisot voivat tehdä sopimuksen omaisuuden jaeosta myös eron jälkeen, mutta tämä ei kuitenkaan aina onnistu, sillä avopuolisoiden välit voivat olla hyvin tulehtuneet.

Joissain tilanteissa avopuolisoiden omaisuuden täydellinen erillisyys saattaisi myös johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Lopputulos voi olla kohtuuton esimerkiksi silloin, kun omaisuus on hankittu ainoastaan toisen puolison nimiin taikka kun omaisuus on hankittu yhteisiin nimiin, mutta hankinta on rahoitettu ainoastaan toisen puolison varoilla. Tällöin avopuoliso voi saada toiselta avopuolisolta hyvitystä, jos hän on esimerkiksi työllään auttanut toista puolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta ja omaisuudenjako pelkän omistussuhteen mukaan johtaisi epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen, niin että toinen saisi perusteentonta etua toisen kustannuksella. 

Jos avoliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, puolisot eivät peri toisiaan. Avopuolisolla ei myöskään ole oikeutta jäädä asumaan perheen yhteiseen kotiin, jos se on kuolleen puolison omaisuutta. Avopuolisot voivat kuitenkin tehdä testamentin avopuolisonsa hyväksi. Testamentilla voidaan varmistaa, että tietty omaisuus, kuten asunto, menee avopuolisolle. Testamentilla ei voida kuitenkaan syrjäyttää rintaperillisten oikeutta lakiosaan. 
 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa