Minilex - Lakipuhelin

Muotomääräysten vastainen vihkiminen voi olla mitätön

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vihkiminen on mitätön, mikäli kihlakumppanit eivät ole olleet samanaikaisesti läsnä vihkitilaisuudessa. Vihkiminen on mitätön myös, ellei kihlakumppaneille esitetä erikseen kysymystä siitä, tahtovatko he mennä avioliittoon toistensa kanssa. Kihlakumppaneiden on lisäksi vastattava tähän myöntävästi, jotta vihkiminen on pätevä. Kihlakumppanit tulee lopuksi todeta aviopuolisoiksi. Kaikki edellä mainitut seikat ovat edellytyksiä sille, että avioliittoa voidaan pitää pätevänä. Lisäksi vihkiminen on mitätön, jos sen on toimittanut henkilö, jolla ei ollut vihkimisoikeutta. 

Yhdenkin mainitun seikan puuttuminen johtaa siihen, että avioliittoa pidetään mitättömänä. Näissä avioliiton pätevyyden edellytyksissä tuleekin korostuneesti esille se, kuinka muotosidonnainen instituutio avioliitto loppujen lopuksi onkaan. Mitättömyys ei kaikissa tapauksissa ole välttämättä kuitenkaan lopullista vaan presidentti voi päättää, että mitätöntä vihkimistä on pidettävä pätevänä. Päätös edellyttää, että on olemassa erittäin painavia syitä vihkimisen pätevänä pitämiselle. Hakemuksen vihkimisen pätevyydestä voi tehdä kumpikin vihityistä tai jos jompikumpi on kuollut, hänen perillisensä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa