Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan avoliitolla?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitolla tarkoitetaan juridisesti vahvistamatonta kahden ihmisen avioliitonomaista yhteiselämää. Avoliitto voidaan määritellä eri tavoin, mutta tyypillisesti sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi ihmistä asuvat vakituisesti yhdessä solmimatta kuitenkaan avioliittoa.

Avoliittoja voidaan ryhmitellä eri tavalla, mutta oikeudellisesti avoliitot jaetaan kahteen pääryhmään: lailla sääntelemättömiin avoliittoihin sekä lakisääteisiin avoliittoihin. Lakisääteisiin avoliittoihin soveltuu laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta eli avoliittolaki ja lailla sääntelemättömiin avoliittoihin taas kyseinen laki ei sovellu. Avoliittolakia sovelletaan silloin, kun avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Lakisääteiset avoliitot muistuttavat hieman enemmän avioliittoa, sillä silloin avopuolisolla on esimerkiksi oikeus erotessa hakea pesänjakajaa omaisuuden jakamiseen sekä oikeus vaatia hyvitystä yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta.

Avopuolisoilla ei ole elatusvelvollisuutta eikä oikeutta toistensa omaisuuteen. Kumpikin puoliso voi lisäksi hallita omaisuuttaan ilman toisen suostumusta. Poikkeuksena tästä on kuitenkin yhteisen asunnon vuokrasopimus, josta avopuolisot vastaavat aina yhdessä, vaikka vuokrasopimus olisikin vain toisen nimissä. Avopuolisot voivat kuitenkin hankkia myös omaisuutta yhteisesti, jolloin heidän välilleen syntyy yhteisomistussuhde. Avopuolisoiden katsotaan omistavan yhteisesti hankitun omaisuuden yhtä suurin osuuksin, ellei muuta voida osoittaa. Jos avopari eroaa, molemmat saavat pitää oman omaisuutensa eli avosuhteen purkauduttua ei suoriteta omaisuuden ositusta, jossa varat ja velat tasattaisiin.

Avoliitossa syntyneen lapsen isyys on lisäksi tunnustettava sekä vahvistettava erikseen. Isyystestiä ei ole pakko tehdä, mutta avopuolison on kuitenkin tunnustettava olevansa lapsen isä. Avioliitossa taas oletetaan, että lapsi on aviomiehen eli noudatetaan niin sanottua isyysolettamaa. Avoliitossa ei myöskään ole mahdollista adoptoida yhdessä lasta. Avopareille ei myöskään ole mahdollinen niin sanottu perheen sisäinen adoptio eli toisen puolison lapsen ottaminen molempien yhteiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa