Minilex - Lakipuhelin

Mitä laki sanoo erosta avioliitossa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitosta ja avioerosta säädetään avioliittolaissa. Avioliitossa elävillä puolisoilla on oikeus saada hakemuksella ero ja siten purkaa avioliittonsa. Hakemuksen voi tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin. Avioeron hakemisen lisäksi laissa määritellään muun muassa osapuolten omaisuuden jakamisesta avioeron yhteydessä.

Avioeron hakeminen on kaksivaiheinen. Puolisoiden yhdessä tekemästä tai toisen puolison tekemästä hakemuksesta alkaa harkinta-aika, joka kestää kuusi kuukautta eli puoli vuotta. Tuomioistuimen on kuultava toista osapuolta, mikäli vain toinen puolisoista on tehnyt erohakemuksen. Ensimmäisen hakuvaiheen lisäksi vuoden sisällä hakemuksen vireilletulosta joko toisen tai molempien osapuolien tulee vaatia lopullista eroa. Mikäli vaatimusta ei tehdä määräajan kuluessa, avioerohakemus raukeaa eli avioliitto jää voimaan ja prosessi pitää aloittaa uudestaan. 

Avioliittolain mukaan harkinta-aikaa ei tarvita, jos puolisot ovat keskeytyksettä asuneet erillään vähintään kaksi vuotta. Lain puolesta ei ole merkittävää, ovatko puolisot tavanneet toisiaan harkinta-ajan aikana. Jotta harkinta-aikaa ei tarvittaisi, tulisi osoitteenmuutos tehdä mahdollisimman nopeasti. Jos osoitteenmuutosta ei kuitenkaan ole tehty riittävän ajoissa, voidaan erillään asuminen pyrkiä todistamaan muilla tavoin.

Myös avioesteitä huolimatta solmittu avioliitto tuomitaan avioeroon ilman harkinta-aikaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi puolisoiden sisaruus tai puolisisaruus tai edellisen avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen voimassaolo. 

Avioeroa koskevan asian lisäksi puoliso voi vaatia muun muassa elatusavun vahvistamista tai lapsen huoltoon tai tapaamisoikeuteen liittyvän asian käsittelyä. Tuomioistuimen onkin nostettava esiin oma-aloitteisesti kysymys aviopuolisoiden lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta ja pohtia, mikä olisi lasten etujen kannalta paras ratkaisu. Huomioon tulee ottaa lain vaatimus, jonka mukaan on huomioitava lasten molempiin vanhempiin kohdistuvat suhteet siten, että ne pysyisivät myönteisinä ja läheisinä. Lapsen etu tulee aina ottaa huomioon lasta koskevia päätöksiä tehtäessä.

Tuomioistuimella on velvollisuus kertoa, miten avioero saadaan jatkokäsittelyyn harkinta-ajan jälkeen. Osapuolet voivat saada apua ja tukea, ja heillä on oikeus perheasioiden sovitteluun pyynnöstä. Puolisoiden väliset ristiriidat pyritäänkin avioliittolain mukaan ensin selvittää neuvottelujen ja sopimusten kautta.

Avioliittolaissa säädetään avioeron hakemusprosessin lisäksi myös puolisoiden omaisuuden jakautumisesta eli osituksesta erotilanteessa. Avio-oikeus konkretisoituu eron sattuessa, ja sen mukaisesti lähtökohtaisesti kummallakin puolisolla on oikeus toistensa omaisuuteen siten, että enemmän omistavan tulee maksaa vähemmän omistavalle tasinkoa. Puolisoilla on kuitenkin mahdollisuus rajoittaa avio-oikeuttaan joko kokonaan tai osittain avioehtosopimuksella. Lisätietoja avio-oikeudesta ja avioehdosta voi kysyä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa