Minilex - Lakipuhelin

Mitä hyötyä avioliitosta on?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitto on lainsäädännön säätelemä suhde kahden 18-vuotta täyttäneen henkilön välillä. Avioliiton solmimisella puolisot pääsevät monien lakien piiriin, jotka tuovat erilaisia hyötyjä pariskunnalle sekä koko perheelle. Siviilisäädyllä on merkitystä muun muassa henkilön sukunimeen, omaisuuden jakoon sekä elatusvelvollisuuteen. 

Vaikka avioliitto tuo jonkin verran myös velvollisuuksia, monet asiat pysyvät silti avioliiton solmimisen jälkeen ennallaan ja erillisinä. Avioliitossa puolisot ovat yhdenvertaisia, ja heillä on oikeus itse päättää ansiotyöstään ja osallistumisestaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Puolisoiden varallisuussuhteet eivät muutu avioliiton myötä, vaan kumpikin omistaa edelleen oman omaisuutensa ja vastaa omista veloistaan.

Toisaalta aviopuolisoiden taloudellinen asema on pyritty turvaamaan sekä avioliiton aikana sekä sen päättyessä. Vaikka vain toinen puolisoista omistaisi yhteisenä kotina pidetyn kiinteän omaisuuden tai huoneiston asunto-osakkeet, omistaja ei pysty luovuttamaan yhteistä kotia ilman toisen puolison lupaa. Aviopuolisoilla on erotessa tai toisen puolison kuollessa oikeus toisen puolison omaisuuteen avio-oikeuden kautta. Toisaalta avio-oikeutta voidaan kuitenkin rajata avioehtosopimuksella.

Avioliiton solmineella avioparilla voi olla yhteinen tai eri sukunimi. Puoliso voi ottaa yhdistelmänimen käyttöön ja voi luopua siitä myöhemmin. Avoliitto ei oikeuta yhteiseen sukunimeen.

Avioliitossa puolisoilla on velvollisuus huolehtia yhdessä yhteisistä lapsistaan. Heillä on oikeus toistensa lähimpinä sukulaisina saada tietoa toisensa terveydestä sekä päättää hoidosta, mikäli toinen puolisoista ei kykene itse tekemään päätöstä. Avioparilla on myös keskinäinen elatusvelvollisuus.

Aviopuolisoilla on avioerossa tai toisen puolison kuollessa konkretisoituva avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudella tarkoitetaan omaisuuden tasajakoa: omaisuuden osituksessa puolisoiden varallisuus lasketaan yhteen ja molemmat saavat yhtä suuren osan omaisuudesta. Aviopuolisot voivat kuitenkin rajata avio-oikeutta avioehtosopimuksella.

Avioliitto tuo mukanaan oikeudet erilaisiin etuuksiin. Aviopuolisolla on oikeus toisen puolison kuollessa perhe-eläkkeeseen, joka turvaa lesken toimeentulon. Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, mikäli puolisoilla on yhteisiä lapsia ja liitto on solmittu ennen kuin kuollut puoliso oli täyttänyt 65 vuotta. Perhe-eläkkeen lisäksi aviopuolisoiden perintöverotus on huomattavampi alhaisempi mitä avopuolisoiden.

Avioliitto tuo mukanaan monia eri hyötyjä avioparille. Avoliitto ja avioliitto voivat olla käytännössä melko samanlaisia asumisjärjestelyiden suhteen, mutta juridisessa mielessä ne ovat hyvin erilaisia suhteita. Avoliitossa ja avioliitossa henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet ovat hyvin erilaisia. Vaikka avoliitossa voi olla avioliiton kaltaisesti asuinliitossa, ei avoliittoon kuulu avioliiton kaltaisesti oikeuksia ja velvollisuuksia. Esimerkiksi avopuolisolla ei ole elatusvelvollisuutta toista kohtaan.  

Nykyään samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat myös solmia avioliiton. Rekisteröityneessä parisuhteessa olevat pariskunnat voivat muuttaa suhteensa nykyään avioliitoksi. Muutos voidaan tehdä Digi- ja väestötietovirastoon tehtävällä ilmoituksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa