Minilex - Lakipuhelin

Mikä on avioliitto?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitto on yhteiskunnan lailla sääntelemä parisuhdemuoto. Suomen avioliittolaissa avioliitto määritellään kahden henkilön väliseksi liitoksi, joka vahvistetaan vihkimällä. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistus sekä muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset takaavat jokaiselle täysi-ikäiselle oikeuden mennä avioliittoon. Avioliiton solmimista säännellään kuitenkin tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä. Eduskunta on lisäksi hyväksynyt avioliittolain muutoksen, jonka mukaan kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet. Tämä tarkoittaa sitä, että myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Muutos tuli voimaan 1.3.2017.

Päästäkseen perheen tueksi ja turvaksi säädettyjen lakien piiriin puolisoiden on solmittava avioliitto avioliittolain määräämässä järjestyksessä. Avioliiton voi solmia jokainen 18 vuotta täyttänyt. Lisäksi edellytetään, että avioliittoon aikovan aiempi avioliitto tai rekisteröity parisuhde ei ole enää voimassa. Avioliitto on kielletty tiettyjen lähisukulaisten kesken. Kukaan ei esimerkiksi saa mennä avioliittoon isänsä, äitinsä, näiden vanhempien tai muun suoraan takenevassa polvessa olevan sukulaisensa kanssa eikä lapsensa, lapsenlapsensa tai muun suoraan etenevässä polvessa olevan sukulaisensa kanssa. Kielto on voimassa myös silloin, kun avioliittoon aikova on annettu aikoinaan ottolapseksi. Ennen avioliiton solmimista suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta, jossa selvitetään, ettei avioliitolle ole edellä mainittuja esteitä. Avioliittoon voidaan vihkiä kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan tai avioeroon.

Avioliitto tuo mukanaan tiettyjä etuja, oikeuksia ja velvollisuuksia. Avioliittoon kuuluu ensinnäkin velvollisuus huolehtia sekä yhteisistä lapsista että puolisosta. Avioliitto ei kuitenkaan vaikuta puolisoiden omistussuhteisiin tai velkoihin, eli kumpikin puolisoista omistaa oman omaisuutensa myös avioliiton aikana ja vastaa omista veloistaan yksin. Tiettyihin oikeustoimiin, kuten puolisoiden yhteisen kodin myyntiin, vaaditaan aviopuolison suostumus, vaikka hän ei olisikaan itse omistaja. Lisäksi toisen puolison kuollessa lesken asema on hyvin suojattu ja hänellä on oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Myös esimerkiksi perintöverotus on aviopuolisoiden kohdalla edullisempi kuin avopuolisoiden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa