Minilex - Lakipuhelin

Hyvitys avoliiton päättyessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti avoliitossa kumpikin säilyttää oman omaisuutensa ja kun avoliitto päättyy, omaisuus jaetaan yleensä sen mukaan, mitä kumpikin omistaa. Täydellinen omaisuuden erillisyys saattaisi kuitenkin johtaa joissain tilanteissa kohtuuttomaan lopputulokseen silloin, kun omaisuutta on avoliiton aikana hankittu vain toisen avopuolison nimiin. Lopputulos voi olla kohtuuton myös silloin, kun omaisuus on hankittu yhteisiin nimiin, mutta hankinta on rahoitettu kokonaan tai pääosin toisen avopuolison varoilla. Kohtuuttoman lopputuloksen estämiseksi avopuolisolla on tietyin edellytyksin oikeus saada hyvitystä yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta.

Avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi katsotaan työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omaisuuden hyväksi, varojen käyttö yhteiseen talouteen, varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen tai jokin muu näihin verrattava syy.

Avopuolisolla ei kuitenkaan ole oikeutta hyvitykseen, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen. Lisäksi hyvityksen tarkoituksena ei ole tasata avopuolisoiden omaisuutta. Yksinomaan se seikka, että avopuolisoiden omaisuudet ovat erisuuruiset, ei siis oikeuta hyvitykseen. Hyvitys ei myöskään ole moraalinen korvaus avoliiton päättymisestä tai siihen johtaneista syistä.

Hyvityksestä voidaan sopia tai hyvitysvaatimus voidaan tehdä omaisuuden erottelua varten määrätylle pesänjakajalle. Ellei pesänjakajaa ole haettu, asia voidaan saattaa myös tuomioistuimen ratkaistavaksi. Hyvitystä voidaan vaatia myös toisen avopuolison kuoleman jälkeen. Hyvitykseen oikeuttavana työnä voitaisiin pitää esimerkiksi lasten hoitoa, jos puolisoiden koti tai muu merkittävä omaisuus on hankittu työssä käyvän puolison nimiin. Hyvitykseen voisi oikeuttaa myös merkittävien rakennus- tai korjaustöiden tekeminen taikka investoinnit toisen omaisuuden hyväksi. Jos tällaisten panosten seurauksena on se, että toinen puoliso on varakas ja toinen vähävarainen, toinen saisi toisen puolison kustannuksella hyötyä. Epätasapaino voidaan tällöin korjata hyvityksen avulla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa