Minilex - Lakipuhelin

Erillään asumisen vaikutus avioeroon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisot ovat voineet avioliiton aikana muuttaa erilleen ja tällä voi olla vaikutusta avioeroprosessiin. Avioeroasian voivat laittaa vireille puolisot yhdessä tai vain toinen puolisoista. Puolisoiden on siis tehtävä avioerohakemus, joka toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Tyypillisesti avioero on kaksivaiheinen. Kun avioero on laitettu vireille, alkaa puoli vuotta kestävä avioeron harkinta-aika. Harkinta-aika alkaa siitä hetkestä, kun puolisot jättävät yhteisen avioerohakemuksensa käräjäoikeuteen. Jos avioeroa hakee ainoastaan toinen puolisoista, alkaa harkinta-aika siitä hetkestä, kun asia on annettu tiedoksi toiselle puolisolle. Puolisot voidaan tuomita avioeroon aikaisintaan harkinta-ajan päättyessä.

Kun harkinta-aika on päättynyt, alkaa avioeron toinen vaihe. Tällöin puolisoiden yhdessä tai toisen puolison yksin täytyy vaatia tuomioistuinta tuomitsemaan heidät avioeroon. Vaatimus on tehtävä vuoden kuluessa siitä hetkestä, kun harkinta-aika alkoi, muutoin asia raukeaa, jolloin avioliitto jää voimaan. 

Puolisoilla on kuitenkin oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa erillään asumisen perusteella. Puolisoiden on tullut asua erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta, jotta heillä olisi oikeus avioeroon ilman harkinta-aikaa. Tämä tulee kyseeseen myös silloin, kun puolisoilla on yhteisiä alaikäisiä lapsia. Tällöin tuomioistuimen on kuitenkin omasta aloitteestaan otettava käsiteltäväkseen kysymys siitä, miten lasten huolto ja tapaamisoikeus tulisi lasten etua silmällä pitäen järjestää.

Puolisot ovat voineet asua erillään välien rikkoutumisen vuoksi, mutta laki ei kuitenkaan edellytä erillään asumisen johtuvan tästä. Erillään asuminen voi johtua myös esimerkiksi puolison työskentelystä eri kaupungissa. Olennaista on ainoastaan erillään asumisen keskeytymättömyys. Puolisoiden voidaan katsoa asuneen keskeytyksettä erillään, vaikka puolisot satunnaisesti vierailisivatkin toistensa luona tai tapaisivat lapsia heidän kotonaan, jos he muutoin asuvat eri osoitteissa.

Erillään asuminen katkeaa kuitenkin silloin, jos puolisot palaavat yhteiselämään. Yhteiselämä voi jatkua puolisoiden entisessä kodissa tai täysin uudessa kodissa. Puolisoiden katsotaan palanneen yhteiselämään esimerkiksi silloin, kun he muuttavat postiosoitteensa samaan osoitteeseen. Jos puolisot haluavat yhteistalouteen palaamisen jälkeen erota, on avioeroprosessi tällöin kaksivaiheinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa