Minilex - Lakipuhelin

Avopuolisoiden tekemä keskinäinen testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun avioliitto purkautuu toisen puolison kuoleman johdosta, suoritetaan omaisuuden ositus, jossa puolisoiden varat ja velat tasataan. Puolisoilla on tällöin avio-oikeuden nojalla oikeus saada puolet aviopuolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Jos taas puolisoilla ei ole rintaperillisiä, eli lapsia tai näiden jälkeläisiä, perii aviopuoliso ensiksi kuolleen puolisonsa. Avoliitossa näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä avopuolisot eivät peri toisiaan. Ainoa keino periä avopuoliso on testamentti ja avopuolisot voivat esimerkiksi laatia keskinäisen testamentin.

Keskinäinen testamentti on yleensä kahden testamentin yhdistelmä, jolla kaksi henkilöä ilmaisee testamenttaustahtonsa toistensa hyväksi samalle asiakirjalle laaditulla testamentilla. Keskinäisen testamentin voi laatia kaksi tai useampi henkilö. Ei siis ole välttämätöntä, että keskinäisen testamentin laatijat olisivat avio- tai avopuolisoita. Käytännössä keskinäisen testamentin laatiminen kuitenkin edellyttää sitä, että tekijät luottavat toisiinsa. Keskinäisen testamentin voivat kuitenkin tehdä myös esimerkiksi sisarukset toistensa hyväksi.

Keskinäisellä testamentilla avopuolisot voivat varmistaa sen, että eloonjäänyt avopuoliso saa toisen avopuolison kuoleman jälkeen pitää molempien omaisuuden hallussaan. Keskinäinen testamentti voi olla omistusoikeustestamentti tai hallinta- eli käyttöoikeustestamentti. Avopuoliso kuuluu lähtökohtaisesti korkeampaan perintöveroluokkaan, joten on syytä pohtia, riittääkö hallintaoikeustestamentti turvaamaan eloonjääneen avopuolison aseman, jolloin vältytään perintöverolta. Hallintaoikeustestamentti oikeuttaa avolesken käyttämään kuolleen puolison omaisuutta ja nauttimaan sen tuotosta.

Tällöin tulisi kuitenkin miettiä toissijainen saaja, jolle omaisuus menee puolison hallintaoikeuden päättyessä. Toissijainen saaja voi esimerkiksi olla joku avopuolison sukulainen. On lisäksi huomattava, että avoleskellä ei ole oikeutta pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja tavanomaista asunto-irtaimistoa hallussaan toisen avopuolison kuoleman jälkeen niin kuin avioleskellä on. Tämä oikeus voidaan kuitenkin turvata avopuolisolle keskinäisellä testamentilla.

Keskinäinen testamentti voi myös olla omistusoikeustestamentti. Omistusoikeustestamentilla omaisuus siirtyy toiselle puolisolle lopullisesti, jolloin saannosta on maksettava perintövero. Perintövero on kuitenkin lähtökohtaisesti avopuolisoilla suurempi kuin aviopuolisoilla. Jos kuitenkin avoparilla on yhteinen lapsi, niin avopuoliso rinnastetaan perintöveron suhteen aviopuolisoon, eikä korotettua perintöveroa mene. Huomioitavaa on myös se, että testamentilla ei voi syrjäyttää rintaperillisten oikeutta lakiosaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa