Minilex - Lakipuhelin

Avoliittossa asunto toisen nimissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitossa keskenään parisuhteessa olevat henkilöt elävät yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa olematta kuitenkaan keskenään naimisissa. Avopuolisot voivat omistaa yhteisenä kotina käytetyn asunnon yhteisesti, asunto voi olla vain toisen nimissä tai he voivat elää vuokra-asunnossa. Avoliitto ei synnytä avopuolisoille avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, kuten avioliitossa. Lähtökohtana on nimiperiaate, eli kumpikin avopuolisoista pitää oman omaisuutensa avoliiton aikana ja sen päättyessä. Omaisuus kuuluu sille, kenen nimiin se on hankittu. Näin ollen, jos avoliitossa avopuolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto on vain toisen nimissä, ei toisella puolisoista silloin ole minkäänlaisia oikeuksia asuntoa kohtaan. Jos avoliitto päättyy, on sen avopuolison asema heikko, jonka nimissä asunto ei ole. 

Avoliiton päättyessä puolisot saavat siis pitää oman omaisuutensa ja yhteinen omaisuus jaetaan. Lähtökohtana omistussuhteiden selvittämisessä pidetään nimiperiaatetta, eli omaisuus kuuluuu sille, jonka nimiin se on hankittu. Näin ollen yhteiseksi tarkoitettu omaisuus, kuten yhteiseksi tarkoitettu asunto, on syytä hankkia molempien puolisoiden nimiin. Jos asunto on merkitty vain toisen puolison nimiin, on toinen puoliso heikossa asemassa asunnon suhteen. Nimiperiaatteesta voidaan kuitenkin poiketa, mutta tällöin se puolisoista, joka väittää omaisuuden olevan yhteistä, on velvollinen esittämään näyttöä omaisuuden yhteisomistuksesta. 

Jos avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai avopuolisoilla on yhteinen lapsi, on laissa joitain säännöksiä koskien yhteistalouden purkamista. Jos omaisuuden erottelu pelkän nimiperiaatteen mukaisesti johtaisi siihen, että toinen avopuolisoista saisi perusteetonta etua toisen kustannuksella, on hänellä mahdollisuus saada hyvitystä. Jos avopuoliso on esimerkiksi tehnyt töitä toisen nimissä olleeseen asuntoon tai sijoittanut siihen, voi hyvitys tulla kyseeseen. Kuitenkin olosuhteisiin nähden vähäisestä panoksesta ei voi saada hyvitystä. Arviointi on tapauskohtaista. 

Jos avoliitto puolestaan päättyy sen avopuolison kuolemaan, jonka nimissä asunto on, on toisen avopuolison lähtökohtaisesti muutettava pois, sillä asunto kuuluu kokonaisuudessa kuolinpesään. Avoleski ei peri automaattisesti, joten hän ei myöskään peri asuntoa. Avoleski ei myöskään saa hallintaoikeutta yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon, toisin kuin avioliitossa. Testamentilla avopuolisot voivat suojella toistensa oikeuksia ja perittävä voi testamentilla antaa hallintaoikeuden asuntoon, kunhan se ei loukkaa rintaperillisten oikeutta lakiosaan. Avoleski voi myös saada kuolinpesältä avustusta, jos avoliitto on kestänyt yli viisi vuotta tai avopuolisoilla on yhteinen lapsi. Avustuksen saaminen edellyttää, että avolesken toimeentulo on heikentynyt avopuolison kuoleman vuoksi ja avustus on tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Avustus voi olla esimerkiksi määräaikainen käyttöoikeus asuntoon. 

Avopuolisot voivat elää myös vuokra-asunnossa. Vuokrasopimus on mahdollista solmia yhteisesti tai se voi olla vain toisen nimissä. Avopuolisolla on nimittäin oikeus muuttaa asuntoon, jossa hänen puolisonsa on vuokralaisena, solmimatta vuorkasopimusta vuokranantajan kanssa. Tällöin avopuolisot vastaavat yhdessä vuokrasopimuksesta johtuvista velvoitteista.

Vinkit

-Avoliitossa asunto voi olla joko puolisoiden yhteinen tai vain toisen puolison omaisuutta.

-Avopuolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen, joten avopuolisolla ei ole minkäänlaisia oikeuksia puolisonsa omistamaa asuntoa kohtaan.

-Avoliiton päättyessä asunto kuuluu sille puolisolle, jonka omaisuutta se on.

-Avopuolisot eivät peri toisiaan, joten asunto kuuluu kuolinpesälle asunnon omistajan kuollessa, ellei omistaja ole testamentilla toisin määrännyt.

Varoitukset

-Avopuolisolla ei ole oikeutta jäädä asumaan toisen puolison nimissä olevaan asuntoon tämän kuollessa, ellei asunnon omistaja ole perustanut avopuolisolle hallintaoikeutta asuntoon testamentilla.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa