Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto yhteiselämän lopettaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto voi purkautua joko avopuolisoiden eroon tai toisen avopuolison kuolemaan. Mikäli avopuolisot haluavat päättää avoliittonsa yhteisellä päätöksellä, eli lopettaa yhteiselämänsä, kannattaa järjestelyistä yrittää päästä sopimukseen yhdessä, eli esimerkiksi siitä kumpi osapuoli muuttaa mahdollisesta yhteistaloudesta pois ja kumpi jää asumaan nykyiseen asuntoon. Juridisesti avoliiton purkautumisesta ei tarvitse ilmoittaa mihinkään eikä sitä tarvitse erikseen hakea, vaan jo toisen puolison halu päättää avoliitto riittää. Konkreettisesti avoliitto on purkautunut silloin, kun toinen osapuoli muuttaa yhteistaloudesta pois. Avoliittoa koskevaa lainsäädäntöä ei juurikaan ole, paitsi siinä tilanteessa kun avoliitto on kestänyt yli viisi vuotta tai avopuolisoilla on yhteinen lapsi. Tällöin avoliiton purkautuessa noudatetaan lain säännöksiä yhteistalouden purkamisesta. 

Mikäli avoliitto on kestänyt yli jo mainitun viiden vuoden ajan tai heillä on yhteinen lapsi, on osapuolilla mahdollisuus hakea omaisuuden erottelua. Tämä tarkoittaa sitä, että jomman kumman vaatimuksesta molempien omaisuus erotellaan sen omistavalle kuuluvaksi. Avopuolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen, vaan se saavat pitää sen omaisuuden jonka ovat omilla varoillaan hankkineet. Mikäli omaisuutta on hankittu yhteisillä varoilla, voidaan yhteisomistussuhdetta vaatia purettavaksi, jolloin vain toisesta tulee kyseessä olevan omaisuuden omistaja, ja toinen osapuoli niin sanotusti ostaa toisen ulos esimerkiksi maksamalla rahamääräisen korvauksen. Jos omaisuuden omistajuudesta ei ole varmaa tietoa, katsotaan sen olevan yhteisomistuksessa. Omistuksensa voi näyttää toteen esimerkiksi kuitilla tai rekisteröintitodistuksella.

Tietyin edellytyksin avopuolisolla voi olla oikeus saada hyvitystä yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta. Jos hän on esimerkiksi edesauttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuuttaan avoliiton kestäessä, voidaan tämän edun saanut osapuoli määrätä maksamaan hyvitystä, jotta toiselle avopuolisolle ei koituisi avoliitosta perusteetonta etua. Hyvityksen maksaminen ei kuitenkaan tule kysymykseen vain pienissä varallisuuseroissa, vaan perusteettoman edun määrä tulee olla konkreettinen, eli avoliiton aikaisia menoja ja kuluja ei missään vaiheessa aleta tasaamaan eurolleen tasaveroiseksi avopuolisoiden kesken. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa