Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto pesänjakaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joissakin tapauksissa avoliiton päättyessä saatetaan tarvita pesänjakajaa. Avopuolisoilla ei ole avioliiton kaltaista avio-oikeutta toistensa omaisuteen, joten avoliiton päättyessä suoritetaan niin kutsuttu omaisuuden erottelu. Avoliitossa siis molemmat puolisot omistavat oman omaisuutensa ja hallitsevat sitä haluamallaan tavalla. Omaisuuden erottelun hoitavat yleensä avopuolisot keskenään. Erottelussa omaisuus jaetaan nimiperiaatteen mukaan sille, kenelle se kuuluu, eli sen todelliselle omistajalle. Mikäli esimerkiksi irtaimen esineen omistajuutta ei voida todistaa jomman kumman hyväksi, katsotaan sen olevan molempien yhteisomistuksessa. Kummatkin puolisot saavat siis pitää oman omaisuutensa avoliiton päättyessä. 

Mikäli omistussuhteista ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan omaisuudelle hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa. Pesänjakaja voidaan kuitenkin hakea vain sellaisessa tilanteessa, kun avoliitto on kestänyt lain vaatiman yli viiden vuoden määräajan tai jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi tai lapsia. Jos avoliitto on kestänyt alle viisi vuotta eikä avopuolisoilla ole tai ole ollut yhteisiä lapsia, ei pesänjakajan hakeminen ole mahdollista. 

Pesänjakaja voidaan hakea toimittamaan omaisuuden erottelu myös toisen avopuolison menehtyessä. Tällöin pesänjakajan määräämistä voi hakea käräjäoikeudelta eloon jäänyt avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen. Avopuolison kuoleman jälkeen pesänjakaja toimittaa omaisuuden erottelun siten kuin perinnönjaosta laissa säädetään.

Jos puolisot eivät saa omaisuuden erottelua toimitettua sovussa, pesänjakaja ratkaisee omistussuhteet itsenäsesti nimiperiaatetta hyödyntäen. Tästä johtuen avoliitossa yhteiseksi tarkoitettu omaisuus onkin syytä hankkia molempien puolisoiden nimiin.

Jos jompikumpi avopuolisoista vaatii hyvitystä erotilanteessa, hyvitysvaatimus voidaan tehdä pesänjakajalle. Pesänjakaja myös ratkaisee hyvitysvaatimuksen. Pesänjakajan tekemiä ratkaisuja on mahdollista moittia.

Lisätietoa avoliiton päättymiseen liittyvissä asioissa saat soittamalla lakipuhelimeemme.

Vinkit

-Jos avoliitto on kestänyt yli viisi vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen yhteisessä huollossa oleva lapsi, voidaan omaisuuden erottelua varten määrätä pesänjakaja, jos avopuolisot eivät pääse sopimukseen omaisuuden jakamisesta.

-Pesänjakajan määräämistä voi hakea käräjäoikeudelta jompikumpi puolisoista tai, jos avoliitto päättyy avopuolison kuolemaan, eloonjäänyt puoliso tai kuolleen puolison perillinen.

-Pesänjakajan on ratkaista omaisuuden erottelua koskevat epäselvyydet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa