Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto päättyy eroon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto päättyy eroon silloin, kun avopuolisot muuttavat erilleen asumaan. Avoliiton päättyessä eroon tilanne voi olla riskialtis. Avoliitosta ei nimittäin ole juurikaan lainsäädäntöä. Avoliiton päättymiseen sovelletaan lakia vain siinä tapauksessa, että avoliitto on kestänyt laissa vaaditun viiden vuoden ajan tai jos avopuolisoilla on tai on ollut yhteisessä huollossa olevia yhteisiä lapsia. Tällöin puhutaan lakisääteisestä avoliitosta. Jos taas avoliitto on kestänyt alle viisi vuotta eikä avopuolisoilla ole tai ole ollut yhteisessä huollossa olevia yhteisiä lapsia, ei laissa ole minkäänlaisia säännöksiä eron varalta.

Käytännössä, kun avopari päättää erota, tulee heidän keskenään sopia uusista asumisjärjestelyistään. Yleisintä lienee se, että toinen jää asumaan nykyiseen asuntoon ja toinen puoliso joutuu muuttamaan muualle. Mikäli avopuolisoilla on yhteinen vuokrasopimus, tulee molempien irtisanoa yhteinen vuokrasopimus. Pelkästään toisen avopuolison ilmoitus yhteisen vuokrasopimuksen päättämiseksi ei siis riitä. Jos puolisoilla on sen sijaan erilliset vuokrasopimukset, voivat he kumpikin omasta halustaan irtisanoa henkilökohtaiset sopimuksensa sopimusehtojen mukaan. Jos taas puolisoilla on yhteinen omistusasunto, tulee heidän sopia siitä ostaako toinen puolisoista toisen puolison osuuden vai myydäänkö asunto.

Avoliitto siis päättyy siihen, kun avopari muuttaa erilleen. Avoliittoa ei rekisteröidä minnekkään, joten myöskään erosta ei tarvitse ilmoittaa. Avoliiton päättyessä on kuitenkin tehtävä osoitteenmuutos, kuten normaalistikin muutettaessa. Avoliitolla on myös vaikutusta Kelan maksamiin etuuksiin, joten avoliiton päättymisestä on ilmoitettava Kelaan.

Avoliiton päättyessä yleensä avopuolisot keskenään sopivat omaisuutensa erottelusta. Avoliittolaissa on joitakin säännöksiä omaisuuden erottelusta, mutta näitä säännöksiä sovelletaan vain lakisääteisiin avoliittoihin. Avoliittoon ei sovelleta avioliittolakia, tai muita säännöksiä, joten varsinaista ositusta ei tapahdu, vaan omaisuus erotellaan nimiperiaatteen mukaisesti sille, kelle omaisuus kuuluu. Avoliitossa puolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen, joten omaisuutta eroteltaessa molemmat puolisot saavat pitää oman omaisuutensa ja yhteinen omaisuus jaetaan avopuolisoiden välillä. Omaisuuden erottelua varten voi myös tietyissä tapauksissa hakea pesänjakajaa, joka tarvittaessa myös purkaa mahdolliset yhteisomistussuhteet avopuolisoiden väliltä.

Eräissä tapauksissa, jos puoliso on panostanut toista puolisoa enemmän yhteiseen talouteen ja toinen puoliso on tästä johtuen saanut perusteetonta etua, voi enemmän panostaneella puolisolla olla oikeus saada hyvitystä eron sattuessa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos toinen puoliso on maksanut asunnon remontin ja toinen puoliso on tästä johtuen pystynyt säilyttämään tai kartuttamaan omaisuuttaan. Hyvitystä ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos perusteettoman edun katsotaan olevan vähäinen.

Jos avoparilla on yhteisessä huollossa olevia lapsia, tulee eron sattuessa ratkaista myös lapsia koskevat asiat. Tavallisesti avopari jatkaa yhteishuoltajuutta eronkin jälkeen, mutta joissakin tilanteissa myös yksinhuoltajuus voi tulla kysymykseen. Avoerotilanteissa on myös ratkaistava lasten asumisjärjestelyt.

Avoliiton päättymiseen liittyvissä kysymyksissä saat lisätietoa lakimiehiltämme.

Vinkit

-Avoliitto päättyy eroon, kun puolisot muuttavat asumaan eri osoitteisiin.

-Avoeroa koskevaa sääntelyä on melko vähän, ja avoliittolakia sovelletaan vain avoliittoihin, jotka ovat kestäneet vähintään viisi vuotta, sekä avoliittoihin, joissa avoparilla on tai on ollut yhteisessä huollossa oleva yhteinen lapsi.

-Avoliiton päättyessä eroon tulee ratkaista asumisjärjestelyjä koskevat asiat, omaisuuden jakoa koskevat asiat sekä lapsia koskevat asiat.

Varoitukset

-Jos avoliitto on kestänyt alle viisi vuotta eikä avoparilla ole tai ole ollut yhteisessä huollossa olevia yhteisiä lapsia, ei laissa ole eroa koskevia säännöksiä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa