Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja yhteisen talouden määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta eli avoliittolaki tuli voimaan vuonna 2011. Laki antaa avopuolisoille mahdollisuuden tehdä tarvittaessa virallinen omaisuuden erottelu ja vaatia hyvitystä toiselta siinä tapauksessa, että avoliitto purkautuu. Laki kuitenkin soveltuu vain, jos osapuolet asuvat yhteistaloudessa ja ovat parisuhteessa. Lisäksi edellytetään, että puolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Laissa ei määritellä tarkemmin, mitä tarkoitetaan yhteisellä taloudella, mutta tulkinta-apua voi saada lain esitöistä. Hallituksen esityksessä (HE 37/2010 vp) todetaan ensinnäkin, että yhteistalous voi tarkoittaa parisuhteesta riippuen hyvinkin erilaisia asioita, kuten esimerkiksi kodin omistamista yhdessä tai yhteistä tiliä. Väliaikainen erillään asuminen ei lain tarkoittamassa mielessä katkaisisi yhteistaloudessa asumista, jos muualla asumisen tarkoituksena on esimerkiksi työ toisella paikkakunnalla.

Yhteistalouden lisäksi lain vaatimuksena on, että osapuolet ovat parisuhteessa. Hallituksen esityksessä on selostettu yleisellä tasolla myös sitä, mikä on lain tarkoittama parisuhde. Parisuhteella ei ensinnäkään tarkoiteta esimerkiksi yhdessä asuvia ystäviä tai sukulaisia. Sen sijaan osapuolet voivat olla kumpaa sukupuolta tahansa. Näyttötaakka siitä, että suhde on ollut parisuhde, on sillä osapuolella, joka näin väittää.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka avoliittolaki ei soveltuisikaan, puolisot voivat halutessaan saada aikaan hyvin samankaltaiset oikeusvaikutukset kuin avoliittolaissa: keskinäisiä raha-asioita voi järjestellä mm. sopimuksella tai testamentilla. Sama pätee silloinkin, kun avoliittolaki soveltuu, sillä suurimmasta osasta avoliittolain säännöksiä voi poiketa sopimuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa