Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja velkajärjestely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maksukyvyttömän henkilön on tietyin edellytyksin mahdollista hakeutua yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Hakemus toimitetaan käräjäoikeudelle, joka antaa päätöksen siitä, voidaanko velkajärjestely aloittaa. Velkajärjestelyssä velalliselle vahvistetaan hänen maksukykyään vastaava maksuohjelma, jossa voidaan esimerkiksi alentaa velan määrää tai muuttaa sen maksuaikataulua. Maksuohjelman kesto on yleensä kolme vuotta. Velkajärjestelyn tarkoituksena on, että velallinen maksaa tietyn ajan velkojaan niin paljon kuin pystyy ja tämän jälkeen vapautuu veloistaan.

Jos avopuoliso on ottanut velkaa omiin nimiinsä, avoliitolla ei ole vaikutusta velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyssä velallisen on käytettävä velkojensa suoritukseksi kaikki ne tulot, joita hän ei tarvitse välttämättömiin elinkustannuksiinsa ja elatusvelvollisuudesta aiheutuviin menoihin. Tätä kutsutaan velallisen maksuvaraksi. Velkojen suoritukseksi käytetään kuitenkin vain velallisen omaa omaisuutta, eli avopuolison tuloja tai omaisuutta ei tarvitse käyttää velkojen maksuun.

Jos sen sijaan avopuolisot ovat ottaneet velkaa yhdessä, puolisot ovat luonnollisesti yhdessä vastuussa tästä velasta. Samoin jos avopuoliso on taannut toisen puolison velan, hän voi joutua siitä vastuuseen, jos puoliso itse ei pysty sitä maksamaan. Lain mukaan yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä, eli avopuolisot voivat näissä tilanteissa hakeutua myös yhteiseen velkajärjestelyyn.

Vaikka toisen puolison velkajärjestely ei lähtökohtaisesti vaikutakaan avopuolison omaisuuteen, velkajärjestelyllä on luonnollisesti suuri vaikutus puolisoiden arkielämään maksuohjelman keston ajan. Lisäksi on huomioitava, että tiettyjen edellytysten täyttyessä velallisen omistusasunto saatetaan joutua myymään, vaikka hän omistaisi sen yhdessä avopuolison kanssa.

Jos olet epävarma siitä, millaisia seurauksia velkajärjestelyllä on sinun tapauksessasi, lakimiehemme voivat kertoa aiheesta lisää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa