Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja kotitalousvähennys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kotona teetetyt kotitaloustyöt voivat olla henkilökohtaisessa verotuksessa vähennyskelpoisia. Tämän vähennyksen avulla työn teettäminen tulee halvemmaksi sille joka palvelua ostaa. Lisäksi palvelunmyyjän on helpompi myydä palvelujaan, kun asiakkaat voivat vähentää osan palvelun hinnasta verotuksessaan. Kuka sitten voi saada kotitalousvähennyksen, ja koskeeko kotitalousvähennys myös avoliitossa asuvia?

Kenelle?

Kotitalousvähennystä voi hakea luonnollinen henkilö joka teettää kotitaloustöitä tai esimerkiksi kunnossapitotöitä kodissaan. Myös vapaa-ajan asunnossa tehdyt työt ovat vähennyskelpoisia. Kotitalousvähennyksen voi saada vain työn kustannuksista. Näin ollen vähennystä ei esimerkiksi voi saada laskuun sisältyvistä tarvikkeista tai matkakuluista. Tämän takia on tärkeää, että työn tehnyt yrittäjä erittelee laskuun ne erät jotka eivät ole vähennyskelpoisia. Lisäksi vähennystä ei voi saada verovelvollisen itse tekemästä työstä.

Myös avoliitossa asuvat ovat oikeutettuja kotitalousvähennykseen. Avopuoliso on oikeutettu kotitalousvähennykseen asunnossaan tai vapaa-ajan asunnossaan teettämistään töistä, vaikka avopuoliso ei omistaisi asuntoa.  

Vähennysten siirtäminen toiselle puolisolle

Puoliso on verotuksessa sellainen henkilö, joka on ennen verovuoden päättymistä solminut avioliiton. Kotitalousvähennyksen saamiseen ei vaikuta se, kumpi puolisoista on maksanut vähennyskelpoiset kustannukset. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on henkilökohtainen, ja molemmat puolisot voivat saada täyden vähennyksen, kunhan molemmilla on riittävästi kustannuksia jotka ovat vähennyskelpoisia.

Yllä mainittu tarkoitta siis sitä, että jos sen puolison verot, joka on vähennystä vaatinut, eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai jos vaaditun vähennyksen määrä ylittää vähennyksen enimmäismäärän, voidaan vähentämättä jäänyt määrä vähentää toisen puolison veroista.

Tämä vähennyksen siirtäminen ei kuitenkaan koske avoliitossa asuvia, sillä vähennyksen siirtäminen koskee vain niitä, joita voidaan verotuksessa pitää puolisoina – eli niitä jotka ovat ennen verovuoden päättymistä solmineet avioliiton. Kuitenkin, jos avoliitossa asuvilla on yhteinen lapsi, tai jos avopuolisot ovat ennen olleet keskenään avioliitossa, pidetään heitä kuitenkin verotuksessa puolisoina.

Jos kotitalousvähennys mietityttää, tai jos herää kysymyksiä vähennyksen siirtämisestä toiselle puolisolle, vastaa lakipuhelin mielellään kysymyksiin aiheesta.

Vinkit

- Jos avoliitossa asuvilla on yhteinen lapsi, tai jos avopuolisot ovat ennen olleet keskenään avioliitossa, pidetään heitä verotuksessa puolisoina.

Varoitukset

- Avoliitossa asuvilla, joita ei verotuksessa pidetä puolisoina, ei ole oikeutta kotitalousvähennyksen siirtämiseen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa