Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja kiinteistö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avopuolisoiden kiinteistön omistusta koskevaa sääntelyä löytyy useasta eri laista, kuten maakaaresta, yhteisomistuslaista (eli eräistä yhteisomistussuhteista annetusta laista) sekä avoliittolaista (eli avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetusta laista). Tässä artikkelissa käydään läpi keskeisimmät kiinteistön ostamiseen ja myymiseen liittyvät säännökset avoparien näkökulmasta.

Kiinteistön ostaminen

Jos avopuolisot hankkivat kiinteistön yhdessä, omistusoikeus on tärkeää kirjata vastaamaan osapuolten tarkoitusta ja rahallista panosta. Ongelmia saattaa syntyä tilanteissa, joissa kiinteistö on hankittu vain toisen puolison nimiin, mutta myös toinen puoliso on osallistunut rahoitukseen. Tällöinkin nimittäin kiinteistön oletetaan olevan sen puolison omaisuutta, jonka nimissä se on. Tämä olettama voidaan kuitenkin kumota, jos käy ilmi, että puolisoiden todellinen tarkoitus oli hankkia kiinteistö yhteiseksi, mutta tämä jää todistelun varaan. Yhteistä kiinteistöä ostaessa on siis tärkeää, että molemmat merkitään kauppakirjaan ostajiksi ja molemmat hakevat lainhuudon omalle määräosalleen. Jos taas tarkoituksena on, että toinen puoliso ostaa kiinteistön yksin, tästäkin on syytä tehdä selkeät merkinnät, jotta osapuolten tarkoituksesta ei tule epäselvyyttä myöhemmin.

Kiinteistön myyminen

Jos toinen puoliso omistaa kiinteistön yksin, hän saa myös päättää sen myymisestä. Avioliitossa puoliso ei saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteistöä, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina, mutta avoliitossa vastaavaa puolisoa suojaavaa säännöstä ei ole.

Jos puolisot omistavat kiinteistön yhdessä, on mahdollista, että esimerkiksi erotilanteessa toinen puoliso haluaisi myydä kiinteistön ja toinen ei. Laissa on tällaisten tilanteiden varalta säännöksiä, jotka mahdollistavat asunnon myynnin toisen puolison vastustuksesta huolimatta. Asunnon myymiseen sovelletaan kuitenkin erilaisia säännöksiä riippuen siitä, soveltuuko avoliittolaki kyseiseen parisuhteeseen. Avoliittolaki soveltuu, jos puolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Jos nämä kriteerit täyttyvät, avopuolisot tai kuolleen puolison perilliset voivat tarvittaessa hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten. Tällöin pesänjakaja voi hakea myyntilupaa asunnon myymiseksi, jos erottelua ei muuten saada toimitettua.

Sen sijaan jos avoliittolaki ei sovellu, yhteisesti omistetun kiinteistön myyntiin sovelletaan yhteisomistuslakia. Yhteisomistuslain mukaan tuomioistuin voi tarvittaessa toisen yhteisomistajan vaatimuksesta määrätä esineen myytäväksi. Tuomioistuin määrää tarvittaessa uskotun miehen huolehtimaan myynnistä ja kauppahinnan jakamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa