Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ei lähtökohtaisesti vaikuta ulosottoon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos henkilö on yksin tehnyt velkasitoumuksen, hänen avopuolisonsa ei ole vastuussa velasta eikä velan maksamiseksi voida ulosmitata hänen omaisuuttaan. Sen sijaan jos puolisot ovat ottaneet velkaa yhdessä, he myös vastaavat siitä yhdessä. Jos velkasitoumus on kuitenkin tehty yksin, pelkästään sillä, että velallinen on avoliitossa, ei ole merkitystä ulosoton kannalta.

Avoliitossa ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua se, että on vaikea osoittaa, kummalle puolisoista tietty omaisuus tai esimerkiksi yhteisellä tilillä olevat varat kuuluvat. Lain mukaan ulosottoprosessin tulisi edetä joutuisasti, joten on mahdollista, että myös avopuolison omaisuutta epähuomiossa ulosmitataan, vaikka sivullisen omaisuutta ei lain mukaan saisikaan ulosmitata. Tällöin avopuoliso voi ensinnäkin pyytää ulosottomiestä oikaisemaan kyseisen päätöksen. Itseoikaisu on pyynnön johdosta mahdollista, jos ulosmittaus on perustunut selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Jos avopuolison väitteen johdosta ulosottoasia tulee epäselväksi ja tarvittavaa selvitystä ei voida hankkia ulosottomenettelyn aikana, ulosottomiehen on osoitettava asia käsiteltäväksi täytäntöönpanoriitana. Tämä edellyttää sitä, että avopuoliso esittää väitteensä tueksi todennäköisiä perusteita. Ulosottomiehen tekemästä täytäntöönpanotoimesta tai päätöksestä voi myös tehdä valituksen.

Avopuolisoiden on myös otettava huomioon, että jos he omistavat yhdessä omaisuutta, tällainenkin omaisuus voidaan tarvittaessa ulosmitata. Ulosmittauksen edellytyksenä on ensinnäkin, että omaisuuden myynti todennäköisesti tuottaa velallisen osalle huomattavasti korkeamman kertymän kuin pelkästään velallisen osuuden myynti. Lisäksi edellytetään, että ulosoton hakijan saatava ei todennäköisesti kerry pelkästä velallisen osuuden myynnistä eikä ulosmittauksen merkitys ei ole selvässä epäsuhteessa siitä aiheutuvaan haittaan nähden.

Avoliitossa saattaa myös tulla kiusaus siirtää omaisuutta näennäisesti toisen puolison omistukseen ulosoton välttämiseksi. Ulosmittausta ei kuitenkaan voi todellisuudessa välttää tällä keinolla, sillä lain mukaan väite siitä, että omaisuus kuuluu sivulliselle, ei estä omaisuuden ulosmittaamista, jos kolme ehtoa täyttyvät. Ensinnäkin täytyy olla havaittavissa, että järjestelyn oikeudellinen muoto ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Lisäksi on tultava ilmi, että sellaista oikeudellista muotoa ilmeisesti käytetään ulosoton välttämiseksi tai omaisuuden pitämiseksi velkojien ulottumattomissa. Kolmas edellytys on, että hakijan saatavaa ei todennäköisesti muuten saada velalliselta kohtuullisessa ajassa perityksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa