Minilex - Lakipuhelin

Avoliiton päättyminen eroon ja omaisuuden jako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitosta on hyvin vähän laissa säännöksiä. Kun avoliitto päättyy eroon, on laissa joitain säännöksiä siitä, miten omaisuuden jako tehdään. Lakia sovelletaan ainoastaan sellaiseen avoliittoon, joka on kestänyt vähintään viisi vuotta tai jossa avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä taloudessa oleva lapsi. Avopuolisot voivat toki vapaasti sopia omaisuuden jaosta. Laki onkin tarkoitettu lähinnä sovellettavaksi silloin, kun sovintoon ei olla päästy. Viisi vuotta lyhyemmän aikaa kestäneissä tai lapsettomissa avoliitoissa on avopuolisoiden itse päästävä sopimukseen omaisuuden jaosta. Jos sellaiseen ei päästä, on viimesijainen keino saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

Erotilanteessa avopuoliso voi vaatia omaisuuden erottelua, jolloin kumpikin avopuolisoista pitää oman omaisuutensa. Jos heillä on yhteistä omaisuutta, puretaan yhteisomistussuhde. Omaisuuden erottelua varten on mahdollista hakea tuomioistuimelta pesänjakajan määräämistä. Erottelusta voidaan laatia erottelukirja, jonka pesänjakaja allekirjoittaa, jos sellainen on määrätty. Jos pesänjakajaa ei ole määrätty, allekirjoittavat erottelukirjan avopuolisot ja kaksi esteetöntä todistajaa todistaa allekirjoitukset oikeiksi. 

Jos toinen avopuolisoista on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta, on hänellä oikeus saada antamastaan panoksesta hyvitystä. Se edellyttää sitä, että omaisuuden jako yksinomaan omistussuhteen perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Jos perusteeton etu on olosuhteisiin nähden vähäinen, ei oikeutta hyvitykseen kuitenkaan ole. Lain tarkoittamana yhteistalouden hyväksi antamana panoksena pidetään muun muassa työtä yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi, varojen käyttöä yhteiseen talouteen tai varojen sijoitusta toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen. Hyvitystä on erikseen vaadittava määräajassa tai muutoin oikeus hyvitykseen raukeaa. 

Koska avoerot voivat olla hankalia omaisuuden jakamisen suhteen, suosittelen pyytämään lakipuhelimesta apua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa