Minilex - Lakipuhelin

Avoliiton päättyminen eroon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliiton päättyessä eroon tilanne voi muodostua hankalaksi. Toinen avopuolisoista on saattanut esimerkiksi olla useamman vuoden kotona hoitaen lapsia ja tehden kotitöitä ja toinen avopuoliso on puolestaan käynyt ansiotyössä. Töissä käynyt avopuoliso on voinut hankkia saamillaan tuloilla omaisuutta omiin nimiinsä.

Avoliitolla ei ole samanlaisia oikeusvaikutuksia kuin avioliitossa. Avoliitto ei siis muodosta avio-oikeutta toisen avopuolison omaisuuteen. Avoliiton päättyessä eroon toimitetaan omaisuuden erottelu, ei ositusta. Avopuolisot pitävät siis oman omaisuutensa eron jälkeen eikä toiselle avopuolisolle suoriteta tasinkoa, niin kuin avioliiton päättyessä eroon. Jos avopuolisoilla on yhteistä omaisuutta, niin se jaetaan osuuksien mukaisessa suhteessa eron tullessa ajankohtaiseksi. Kumpikin saa siis sen omaisuuden tai osuuden yhteisesti omistetusta esineestä, mikä hänelle kuuluu.

Avopuolisot voivat kuitenkin tehdä keskenään vapaasti sopimuksia. Avopuolisot voivat esimerkiksi tehdä sopimuksen siitä, miten yhteisesti omistettu auto jaetaan tai kenelle se jää mahdollisen avoeron jälkeen. Jos omaisuutta siirtyy eron yhteydessä toisen avopuolison omistuksesta toisen nimiin, niin omaisuutta saanut avopuoliso on velvollinen suorittamaan saannostaan lahja- tai varainsiirtoveroa normaalisti.

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta voi tulla sovellettavaksi avopuolisoiden eroon. Kyseistä lakia sovelletaan kuitenkin vain sellaisiin avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Myös laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta lähtee siitä, että eron tullessa ajankohtaiseksi toimitetaan omaisuuden erottelu. Kumpikin avopuoliso pitää siis oman omaisuutensa ja yhteisomistussuhde on vaadittaessa purettava. Avopuolisot voivat keskenään sopia omaisuuden erottelusta laatimalla omaisuuden erottelukirjan. Avopuolisot, joihin kyseistä lakia sovelletaan, voivat myös hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten.

Lisäksi laissa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta on mahdollistettu hyvityksen suorittaminen entiselle avopuolisolle, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Avopuolisolla voi olla oikeus hyvitykseen avoero jälkeen esimerkiksi, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta niin, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi katsotaan muun muassa varojen käyttö yhteiseen talouteen ja varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen. Tällaisesta hyvityksestä voidaan sopia avopuolisoiden kesken tai hyvitysvaatimus voidaan tehdä myös omaisuuden erottelua varten määrätylle pesänjakajalle.

 

Vinkit

-Avoliiton päättyessä eroon suoritetaan omaisuuden erottelu, ei ositusta. 

Varoitukset

-Laissa säädettyjen avoliittojen osalta voi joskus tulla kyseeseen hyvityksen suorittaminen toiselle eron jälkeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa