Minilex - Lakipuhelin

Avoliiton päättyminen eron vuoksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto päättyy silloin, kun puolisot eivät enää asu samassa osoitteessa. Jos avopuolisoilla on yhteisiä alle 18-vuotiaita lapsia, tulee puolisoiden päättää lasten asioista yhdessä samoin kuin avioeron jälkeen. Avoeron yhteydessä tulee sopia esimerkiksi siitä, missä lapsi asuu, kuka on lapsen huoltaja, miten lapsen tapaamisoikeus järjestetään tai miten korkea elatusapu on.

Avoliiton päättyessä kumpikin puoliso säilyttää lähtökohtaisesti oman omaisuutensa. Kun avoliitto päättyy, jaetaan omaisuus lähtökohtaisesti siis sen mukaan, mitä kumpikin omistaa. Kummankin avopuolison katsotaan omistavan sen omaisuuden, jonka hän on saanut kaupan, vaihdon, lahjan, perinnön, testamentin tai tasingon nojalla omakseen. Avopuolisoiden väliset omaisuuskiistat tulee ensisijaisesti ratkaista sopimuksella.

Jos avopuolisot hankkivat yhdessä omaisuutta, kuten kiinteistön tai asunto-osakkeet, tulee molemmat avopuolisot merkitä ostajiksi. Lisäksi kannattaa aina säilyttää yhteisistä hankinnoista kuitit. Yhdessä omistettu omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti puoliksi avoliiton päättyessä. Jos kuitenkin vain toinen avopuolisoista on merkitty omistajaksi, omaisuus kuuluu hänelle avoliiton päättyessä. Lisäksi, jos avoparilla on sellaista omaisuutta, jonka omistajuudesta ei ole sovittu, oletetaan kummankin omistavan yhtä suuren osuuden ja tällainen omaisuus jaetaan puoliksi.

Jos kuitenkin avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi, sovelletaan avoliittoon lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta eli avoliittolakia. Tällöin avopuolisot voivat hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa omaisuuden erottelua varten, jos omaisuuden jaosta tulee riitaa. Lisäksi, jos avoliittoon sovelletaan avoliittolakia, voi avopuolisolla olla oikeus saada hyvitystä yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta toiselta avopuolisolta. Avopuoliso voi saada hyvitystä, jos hän on esimerkiksi työllään auttanut toista puolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta ja omaisuuden jakaminen pelkän omistussuhteen mukaan olisi tämän vuoksi epäoikeudenmukaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa