Minilex - Lakipuhelin

Avoliiton päättyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto päättyy, kun avopuolisot muuttavat asumaan erilleen tai toinen heistä kuolee. Avoliiton päättyminen ei saa aikaan oikeusvaikutuksia samalla tavalla, kuin avioliiton päättyminen. Avoliittoon liittyvää lainsäädäntöä on hyvin vähän ja sen alkamiseen ja päättymiseen liittyvät kysymykset ovat osapuolten itsensä päätettävissä. Avoliitto voi olla joko laissa sääntelemätön avoliitto tai laissa säännelty avoliitto. Laissa sääntelemätön avoliitto on yksityisasia, eli siihen ei ole laissa puututtu. Tällaisen avoliiton päättyminen ei saa aikaan isoja oikeusvaikutuksia. Avoliiton päättymisellä voi kuitenkin olla vaikutuksia esimerkiksi Kelan maksamiin etuuksiin sekä päiväkotimaksuihin. Avoliiton päättymisestä tulee ilmoittaa itse esimerkiksi Kelaan.

Laissa säänneltyyn avoliittoon sovelletaan avoliiton päättyessä lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Lakia sovelletaan avoliittoihin, joissa avoliiton osapuolet ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai heillä on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Avoliitossa kumppanit eivät saa oikeutta toistensa omaisuuteen, kuten avioliitossa. Kummankin omaisuus kuuluu heille itselleen. Kun avoliitto päättyy, molemmat saavat oman omaisuutensa toisistaan riippumatta. Heillä voi kuitenkin olla yhdessä hankittua omaisuutta, jonka jakaminen voi tulla ongelmalliseksi avoliiton päätyttyä. Yhteiseksi hankittu omaisuus on syytä merkitä molempien puolisoiden nimiin, sillä epäselvissä tilanteissa sovelletaan lähtökohtaisesti nimiperiaatetta eli omaisuus kuuluu sille, jonka nimiin se on hankittu. 

Avoliiton päättyessä osapuolet voivat yhdessä sopia, miten he jakavat yhteisen omaisuuden. Jos asiasta tulee riitaisa, on laissa joitain säännöksiä asian suhteen. Nämä säännökset kuitenkin koskevat vain laissa säänneltyjä avoliittoja, eli säännöksiä ei sovelleta laissa sääntelemättömiin avoliittoihin. Jos avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen sitä vaatii, toimitetaan avoliiton päättyessä avopuolisoiden omaisuuden erottelu. Tällöin molemmat pitävät oman omaisuutensa ja yhteisen omaisuuden omistussuhde puretaan. 

Jos toinen avopuoliso on yhteistalouden hyväksi auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta antamallaan panoksella, on hänellä oikeus saada panoksestaan hyvitystä. Se edellyttää, että jos omaisuus eroteltaisiin pelkän omistussuhteen perusteella, toinen saisi perusteetonta etua toisen kustannuksella. 

Omaisuuden erottelusta voidaan laatia omaisuuden erottelukirja ja omaisuuden erottelua varten voidaan hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa erottelun toimittamista varten. 

Avoliiton osapuolet voivat sopia keskenään kaikesta omaisuuden jakamiseen liittyvistä asioista ja lain säännökset ovatkin vain hankalien ja riitaisten erojen varalta. On syytä pitää mielessä, että jos avoliitto päättyy ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen alkamisesta tai jos avoparilla ei ole lapsia, ei avoliiton päättymisestä ole ollenkaan laissa säännöksiä ja asia on osapuolten itse ratkaistavissa tai hyvin riitaisissa tilanteissa tuomioistuimen ratkaistavissa.

Jos avoliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, avopuolisot eivät peri toisiaan. Avopuolisoilla ei myöskään ole oikeutta jäädä asumaan toisen omistamaan asuntoon, vaikka asuntoa olisi käytetty perheen yhteisenä kotina. Avopuolisot voivat kuitenkin testamentilla määrätä perintönsä puolisolleen. Testamentilla ei kuitenkaan ole mahdollista määrätä rintaperillisille kuuluvasta lakiosasta. 

Avopuolisot voivat myös tehdä kirjallisen sopimuksen omaisuuden jakamisesta eron varalle. Tällaisen sopimuksen tai testamentin laatimisessa saat apua lakimiehiltämme.

Vinkit

-Avoliitto päättyy, kun avopuolisot muuttavat asumaan eri osoitteisiin.

-Avoliiton päättymiseen ei liity suuria oikeusvaikutuksia, mutta avoliiton päättyminen voi vaikuttaa esimerkiksi Kelan maksamiin etuuksiin.

-Avoliiton päättyessä molemmat saavat pitää oman omaisuutensa.

-Laissa säännellyn avoliiton päättyessä, jos puolisot eivät saa sovittua omaisuuden jakamisesta keskenään, toimitetaan omaisuuden erottelu.

Varoitukset

-Jos avoliitto on kestänyt alle viisi vuotta, eikä avoparilla ole tai ole ollut lasta tai yhteisessä huollossa olevaa lasta, ei avoliiton päättymisestä ole laissa minkäänlaisia säännöksiä.

-Avoliitossa yhteinen omaisuus kannattaa hankkia molempien puolisoiden nimiin, sillä avoliiton päättyessä epäselvässä tilanteessa lähtökohtana pidetään nimiperiaatetta.

-Avopuolisot eivät peri toisiaan puolison kuollessa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa