Minilex - Lakipuhelin

Avoliiton määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto tarkoittaa vakiintuneesti parisuhdetta, jossa kaksi henkilöä asuvat yhteisessä taloudessa, mutta eivät ole avioliitossa keskenään. Määritelmä viittaa avioliiton kaltaisissa olosuhteissa asumiseen. Avoliitossa elävät henkilöt voivat olla keskenään samaa tai eri sukupuolta. Avoliittoa ei ole välttämättä helppo tunnistaa muusta yhteisasumisesta. Siitä voidaan kuitenkin selvästi erottaa tilanne, jossa henkilö vuokraa osan asumispinta-alasta toiselle henkilölle. Alivuokrasuhde ei ole avoliitto. Avoliitto ei myöskään voi vallita sellaisten henkilöiden kesken, joiden välillä on avioeste. Näin ollen esimerkiksi kaksi yhdessä asuvaa saman perheen jäsentä, kuten sisarukset, eivät ole avoliitossa keskenään.

Muita avoliiton tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi varojen käyttäminen yhteisen talouden pyörittämiseen ja sama ruokakunta. Myös hankintojen tekeminen yhdessä on tyypillistä. Vuokran tai yhtiövastikkeen jakamisesta ei voitane päätellä kyseessä olevan avoliitto, sillä asumiskulujen jakaminen on tyypillistä myös muussa yhteisasumisessa. Avoliitto voi perustua puolisoiden julkilausuttuun päätökseen tai hiljaiseen sopimukseen. Mitään määrämuotoista sopimusta ei joka tapauksessa edellytetä.

Eri avoliittotyypit voidaan jakaa lailla säänneltyihin avoliittoihin ja erityislailla sääntelemättömiin avoliittoihin. Mainittu erityislaki koskee avopuolisoiden yhteistalouden purkamista. Sitä sovelletaan sellaisiin yhteistaloudessa asuviin osapuoliin, jotka ovat olleet avoliitossa keskenään vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Tällaisten avopuolisoiden eroon sovelletaan tiettyjä oikeussääntöjä. Muut avoliitot ovat lailla sääntelemättömiä, eikä niitä koske mitkään avioliittoon verrattavissa olevat varallisuusjärjestelmät. Sääntelemättömässä avoliitossa elävät voivat luonnollisesti tehdä keskenään normaaleja oikeustoimia, kuten hankkia omaisuutta yhteisesti ja tehdä keskinäisen testamentin.

Avoliiton purkamiseen liittyy monia oikeusvaikutuksia, jos kyse on erityislailla säännellystä liitosta. Lakimieheltä kannattaa varmistaa, mitä erilleen muutosta voi seurata silloin, kun yhdessä on asuttu yli viisi vuotta tai huollettavana on avoliiton aikana ollut yhteinen lapsi. 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa