Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ja verovähennys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitolla on vaikutusta useisiin verovähennyksiin, vaikka verotus onkin Suomessa henkilökohtaista. Avioliiton mukanaan tuomat verovähennysmahdollisuudet vaativat avioparilta huolellista ja tarkkaa suunnittelua, jotta molempien henkilökohtaisessa verotuksessa tulee huomioiduksi kaikki mahdolliset hyödyt. Yhteisen asuntolainan korkojen maksun saa verotuksessa vähentää se aviopuoliso, joka on maksanut kyseiset korot. Molemmilla aviopuolisoilla on oikeus kotitalousvähennyksen tekemiseen. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuodelta on 2 400 euroa henkilöä kohden ja vähennyksen omavastuu on 100 euroa. Avioparilla on siis yhteensä mahdollisuus tehdä kotitalousvähennyksiä 4 800 euron edestä. Molemmilta veloitetaan erikseen myös omavastuuosuus. Vuotuisen kotitalousvähennyksen alittaessa 2400 euroa avioparin kannattaakin tehdä ainoastaan yksi kotitalousvähennys välttyäkseen kahdelta omavastuun veloitukselta.

Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun maksut saa vähentää pääomatuloista. Aviopuolisot voivat ottaa vapaaehtoisen eläkevakuutuksen myös toisilleen. Lähtökohtaisesti vähennysoikeus kuuluu sille aviopuolisolle, joka on vakuutuksen kohteena riippumatta siitä kumpi todellisuudessa maksaa vakuutusmaksut. Jos vakuutetulla aviopuolisolla ei kuitenkaan ole pääomatuloja, voidaan maksut vähentää toisen puolison veroista. Lisäedellytyksenä on, että vakuutetun aviopuolison ansiotulojenkaan verot riitä maksujen vähentämiseen.

Yhden verovuoden aikana syntyvästä pääomatulojen alijäämästä muodostuvan alijäämähyvityksen määrä on 30%. Lähtökohtaisesti alijäämähyvityksen rahallinen enimmäismäärä on 1400 euroa. Tätä määrää korotetaan 400 eurolla, mikäli verovelvollisella on elätettävänään alaikäinen lapsi. Jos lapsia on kaksi tai useampia, lapsikorotus on 800 euroa. Aviopuolisoiden keskinäiset tulot vaikuttavat siihen, kumpi puolisoista on oikeutettu alijäämähyvityksen lapsikorotukseen.  Enemmän tuloveroja maksavalla aviopuolisolla on hyvitykseen ensisijainen oikeus. Aviopuolisot voivat kuitenkin yhteisesti vaatimalla siirtää oikeuden lapsikorotukseen vähemmän ansaitsevalle puolisolle. Jos lapsia on useampia, alijäämähyvityksen lapsikorotus voidaan jakaa tasan molemmille puolisoille. Jos kuitenkin käy niin, että toisen aviopuolison alijäämähyvitys lapsikorotus mukaan lukien jää alle enimmäismäärän, voidaan käyttämättä jäänyt osa siirtää toiselle puolisolle.

Jos aviopuolison koti ja vakituinen työpaikka sijaitsevat eri paikkakunnilla, voi matkat viikonlopuksi kotiin vähentää verotuksessa. Vaatimuksena vähennysten saamiseksi on, että aviopuoliso asuu työpäivien välisen ajan työpaikkakunnallaan. Matkakustannusvähennykset perheen yhteiseen kotiin kulkemisesta on siis mahdollista saada yleensä vain yhdeltä matkalta viikossa. Tämä verovähennysoikeus on ainoastaan aviopareilla sekä avopareilla, joilla on yhteinen lapsi.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa