Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ja rekisteröity parisuhde erot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitto ja rekisteröity parisuhde ovat kummatkin parisuhteen muotoja. Avioliitolla ja rekisteröidyllä parisuhteella on melko samanlaiset oikeusvaikutukset, mutta niillä on kuitenkin myös eroja. Ensinnäkin avioliitosta ja rekisteröidystä parisuhteesta säädetään eri laeissa. Avioliitosta säädetään avioliittolaissa ja rekisteröidystä parisuhteesta säädetään laissa rekisteröidystä parisuhteesta. 

Toinen rekisteröidyn parisuhteen ja avioliiton välinen ero on se, kenellä on oikeus solmia kyseinen liitto. Ennen avioliittolain muutosta kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä pystyivät rekisteröimään parisuhteensa, mutta heillä ei ollut oikeutta solmia avioliittoa. Rekisteröity parisuhde oli siis mahdollinen ainoastaan samaa sukupuolta oleville pareille ja avioliitto puolestaan oli naisen ja miehen välinen liitto. Maaliskuussa 2017 avioliittolakia muutettiin ja avioliitto tuli mahdolliseksi myös samaa sukupuolta oleville pareille. Samaan aikaan parisuhteiden rekisteröinti lopetettiin, joten nykyisin ei enää ole mahdollista rekisteröidä parisuhdetta Suomessa. Avioliiton voi siis nykyisin solmia sekä samaa sukupuolta olevat parit että eri sukupuolta olevat parit. Siitä huolimatta, että rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ei enää ole mahdollista, ennen maaliskuuta 2017 rekisteröidyt parisuhteet ovat edelleen voimassa, jollei niitä ole muutettu avioliitoksi. 

Kolmas rekisteröidyn parisuhteen ja avioliiton ero liittyy sukunimeen. Avioliitossa puolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen ilmoitusmenettelyllä. Vihkijän on myös tiedusteltava kihlakumppaneilta, ovatko he päättäneet ottaa yhteisen sukunimen. Ilmoitusmenettelyssä yhteiseksi sukunimeksi voidaan valita sellainen sukunimi, joka jommallakummalla puolisolla oli viimeksi naimattomana ollessaan. Parisuhteen rekisteröineillä ei myöskään ollut samanlaisia mahdollisuuksia sukunimen ottamiseen rekisteröinnin yhteydessä, vaan saman sukunimen saamiseksi tuli menetellä hieman eri lailla kuin avioliittoa solmiessa. Parisuhdekumppanit voivat halutessaan saada saman sukunimen hakemusteitse. Tällöin toinen parisuhdekumppaneista hakee sukunimensä muuttamista, ja toinen kumppaneista antaa suostumuksensa hakemukseen. Toinen sukunimeen liittyvä ero on se, että rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollista saada käyttöön kaksoisnimeä, joka koostuu omasta sukunimestä ja puolison sukunimestä. Kaksoisnimi on mahdollinen vain avioliitossa.

Merkittävin ero avioliittoon verrattuna on kuitenkin adoptiota koskevat oikeudet. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole oikeutta adoptoida yhdessä lasta, vaan oikeus adoptoida oli vain jommalla kummalla puolisolla yksinään. Rekisteröidyssä parisuhteessa adoptio on kuitenkin mahdollinen niin sanotusti perheensisäisenä adoptiona niin, että toinen puoliso adoptoi toisen puolison biologiset lapset. Avioliitossa puolestaan puolisot voivat adoptoida lapsen yhdessä.

Vinkit

-Avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen eroilla oli enemmän merkitystä aikaisemmin, sillä nykyään on mahdollista solmia vain avioliitto sukupuolesta riippumatta.

-Avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen keskeisimmät erot olivat adoptio-oikeus, oikeus samaan sukunimeen sekä se, että rekisteröity parisuhde oli mahdollinen vain samaa sukupuolta oleville pareille ja avioliitto eri sukupuolta oleville pareille.

Varoitukset

-Rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ei enää nykyisin ole mahdollista.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa