Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ja rekisteröity parisuhde

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitto ja rekisteröity parisuhde ovat kummatkin parisuhteen muotoja. Aikaisemmin avioliitto oli vain naisen ja miehen välinen liitto, eli samaa sukupuolta oleva pariskunta ei voinut solmia avioliittoa Suomessa. Rekisteröity parisuhde oli siten pääpiirteiltään avioliittoa vastaava parisuhdemuoto samaa sukupuolta oleville pareille. Nykyisin mahdollisuutta rekisteröityyn parisuhteeseen ei enää ole, vaan samaa sukupuolta olevat parit voivat nykyisin solmia avioliiton keskenään. 

Nykyisin avioliitto voidaan määritellä kahden henkilön väliseksi liitoksi, joka vahvistetaan vihkimällä. Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Avioliittoon voi mennä jokainen, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta ja joka ei ole jo avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Avioliitolle on säädetty myös muutamia muita esteitä, jotka estävät avioliiton solmimisen. Tällainen avioliiton este on esimerkiksi läheinen sukulaisuussuhde.

Rekisteröity parisuhde tarjosi samaa sukupuolta olevalle parille mahdollisuuden antaa parisuhteelleen juridinen aseman rekisteröinnillä. Rekisteröity parisuhde on siis kahden samaa sukupuolta olevan rekisteröity liitto. Rekisteröity parisuhde eroaa avioliitosta siten, että rekisteröidyssä parisuhteessa olevalla ei ole suoraa oikeutta puolisonsa kanssa samaan sukunimeen. Tämän voi kuitenkin kiertää käymällä läpi nimenmuutosprosessin. Toiseksi rekisteröidyssä parisuhteessa olevat eivät voi yhdessä adoptoida lasta. Perheen sisäinen adoptio on kuitenkin mahdollinen, eli rekisteröidyssä parisuhteessa oleva voi adoptoida toisen puolison lapsen. Ulkopuolinen adoptio ei kuitenkaan ole mahdollista rekisteröidylle parille.

Avioliittolakia ja lakia rekisteröidystä parisuhteesta on kuitenkin muutettu ja muutokset ovat tulleet voimaan maaliskuussa 2017. Tämän ajankohdan jälkeen ei ole enää mahdollista rekisteröidä parisuhdetta Suomessa, vaan samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pari voi lisäksi halutessaan muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi, jos parisuhde on rekisteröity Suomessa. Parin on tehtävä tästä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle yhdessä ja tämän jälkeen parisuhde jatkuu avioliittona ilmoituspäivästä lukien. Rekisteröityä parisuhdetta ei kuitenkaan ole pakko muuttaa avioliitoksi, vaan pari voi jatkaa rekisteröidyssä parisuhteessa, johon sovelletaan jatkossakin lakia rekisteröidystä parisuhteesta. Vaikka Suomessa rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ei ole enää mahdollista, on yhä olemassa maita, joissa samaa sukupuolta olevat henkilöt eivät voi solmia avioliittoa, vaan he voivat rekisteröidä parisuhteensa.

Kun rekisteröity parisuhde muutetaan avioliitoksi, voivat puolisot samalla ilmoittaa ottavansa jommankumman sukunimen yhteiseksi sukunimeksi. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa sukunimi, joka jommallakummalla puolisoista viimeksi on ollut naimattomana ollessaan. Sen sijaan yhteiseksi sukunimeksi ei voida ottaa sellaista sukunimeä, jonka puoliso on saanut aiemman avioliiton perusteella. Jos toisen puolison sukunimi muuttuu yhteisen sukunimen ottamisen vuoksi, hän voi ottaa käyttöönsä yhteisen sukunimen edelle sukunimen, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan, tai sukunimen, joka hänellä on ilmoitushetkellä (ns. yhdysnimi). Sukunimen muuttaminen on tällöin maksutonta.

Vinkit

-Nykyisin myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia keskenään avioliiton.

-Rekisteröidyssä parisuhteessa elävät henkilöt voivat myös muuttaa parisuhteensa avioliitoksi ilmoittamalla siitä Digi- ja väestötietovirastoon.

-Ennen lainmuutosta solmittu rekisteröity parisuhde on yhä voimassa, ellei sitä ole muutettu avioliitoksi.

Varoitukset

-Rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ei ole nykyisin enää mahdollista Suomessa.

-Rekisteröidyssä parisuhteessa parilla ei ole adoptio-oikeutta, eikä puolisoilla ole nimenomaista oikeutta yhteiseen sukunimeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa