Minilex - Lakipuhelin

Avioliiton esteiden tutkinta Digi- ja viestintävirastossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton esteiden tutkinta tulee tehdä kaikille avioliittoon aikoville. Avioliiton esteiden tutkinnassa selvitetään, ettei avioliitolle ole laissa tarkoitettuja esteitä. Avioliiton esteet tutkii Digi- ja väestötietovirasto. Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on.

Avioliiton esteitä ovat alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde sekä läheinen sukulaisuussuhde. Myös adoption seurauksena syntynyt sukulaisuussuhde on avioliiton este.

Avioliiton esteiden tutkinta alkaa sillä, että kihlakumppanit yhdessä pyytävät esteiden tutkintaa. Avioliiton esteiden tutkintaa voi pyytää esimerkiksi sähköisesti verkkolomakkeella, postittamalla tutkintapyyntölomakkeen tai asioimalla virastossa, jolla on oikeus tutkia avioliiton esteet.

Jos avioliiton solmimiseen vaaditaan oikeusministeriön lupa, tämä lupapäätös on toimitettava avioliiton esteiden tutkijalle. Kihlakumppanien on lisäksi kirjallisesti vakuutettava esteiden tutkijalle, ettei esteitä avioliiton solmimiselle ole. Kihlakumppanin on myös kirjallisesti ilmoitettava, onko hän aikaisemmin solminut avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen.

Pääsääntöisesti esteet tutkitaan väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen perusteella. Mikäli avioliiton esteiden tutkinnassa ei havaita esteitä avioliitolle, esteiden tutkijan on annettava todistus siitä. Todistus on voimassa neljä kuukautta ja sen saa aikaisintaan seitsemän päivän päästä avioliiton esteiden tutkinnan pyytämisestä, ellei nopeutettuun menettelyyn ole painavaa syytä. Todistus tulee antaa vihkijälle ennen vihkimistä, koska tämän tulee varmistua siitä, ettei avioliiton solmimiselle ole esteitä.

Vinkit

-Avioliiton esteiden tutkintaa voi pyytää Digi- ja väestötietovirastolta. 

-Avioliiton esteiden tutkintaa koskevan pyynnön voi tehdä sähköisen verkkolomakkeen kautta, käymällä virastossa täyttämässä tutkintapyyntölomakkeen tai postittamalla kotona täytetyn tutkintapyyntölomakkeen.

Varoitukset

-Kihlakumppanien on tehtävä avioliiton esteiden tutkintaa koskeva pyyntö yhdessä ja kirjallisesti.

-Vihkimistä ei voida toimittaa pätevästi ennen kuin avioliiton esteet on tutkittu ja vihkijä on varmistunut siitä, ettei esteitä avioliiton solmimiselle ole. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa