Minilex - Lakipuhelin

Avioliiton esteettömyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta. Avioliiton esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että avioliitolle ei ole laissa säädettyä estettä. Avioliitto on siis esteetön, kun on avioliiton esteiden tutkija on suorittanut avioliiton esteiden tutkinnan ja todennut, ettei avioliitolle ole estettä. Kun avioliiton esteiden tutkija toteaa avioliiton esteettömäksi, siitä annetaan kihlakumppaneille esteettömyystodistus. Tämän jälkeen pariskunta voi solmia avioliiton pätevästi.

Avioliittolaissa mainitaan avioliiton esteiksi muun muassa voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus ja alaikäisyys, sekä ottolapsisuhde. Joissain tilanteissa oikeusministeriö voi myöntää luvan avioliiton solmimiselle esteestä huolimatta. Erikoisluvan saaneen on toimitettava siitä kirjallinen todistus avioliiton esteiden tutkijalle. 

Avioliiton esteiden tutkinnan suorittaa Digi- ja väestötietovirasto tai seurakunta. Siitä saatava esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta. Tämän ajan pariskunta on esteetön avioliiton solmimiseen. Koska avioliitossakin on kysymys sopimuksesta, virheellisen sopimuksenteon seuraukset on otettava huomioon. Jos vihkiminen toimitetaan esteiden tutkintaa suorittamatta, vihkiminen on mitätön, jolloin myöskään avioliitosta johtuvat puolisoiden oikeudet ja velvollisuudet eivät ole voimassa. Avioliitto on mitätön myös, jos vihkiminen on toimitettu, vaikka esteiden tutkinnassa on todettu este avioliitolle.

Vinkit

-Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava.

-Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta sen antamisesta.

Varoitukset

-Jos avioliitto solmitaan esteestä huolimatta tai esteiden tutkintaa suorittamatta, avioliitto on mitätön.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa