Tapaus meni kutakuinkin näin, "Työntekijä oli tupakoinut työaikana ja lähin esimies ei ollut puuttunut asiaan vaan ylempi johto/osaston päälikkö oli antanut varoituksen tupakointi kiellon rikkomisesta. " Oliko näin että kun lähin esimies ei ollut puuttunut tupakointiin vaan kehoittanut siirtymään sivummalle tupakoimaan savun hajun kantauduttua sisään ja rikkonut näin ollen valvontavelvollisuuttaan on osaston päälikön antama varoitus painoarvoton ? tapauksessa Osaston päälikkö ja työnjohto (lähimmät esimiehet ) ristiriitaisesti valvoo annettua tupakointi kieltoa ja osaston päälikön tulisi kirjoittaa varoitus työnjohtajille ja seuraavan kerran tapahtuvasta rikkeestä työntekijälle. ?

1 vastaus


1 vastausta

Lähtökohatisesti varoituksen antamisesta ei säädetä juurikaan laissa. Työsopimuslain mukaan varoituksella ei voida suoraan irtisanoa työntekijää, eli työntekijälle on annettava mahdollisuus korjata toimintaansa. Varoituksen määrämuotoa ei ole myöskään määritelty, eikä myöskään sen antajaa. Selvää on kuitenkin, että varoituksen antajan tulee olla esimiesasemassa varoituksen saavaan työntekijään nähden.

Lähtökohtaisesti ei työntekijän kannalta ole käytännössä merkitystä, vaikka varoitus tulisikin ylemmältä esimieheltä kuin omalta lähiesimieheltä. Varoitus on kuitenkin pätevä, mikäli sen muut edellytykset täyttyvät. Eli varoituksen on perustuttava tosiasioihin, kuten tässä tapauksessa selkeästi kiellettyyn tupakointiin. Varoituspolitiikan tulee olla myös yhdenvertainen kaikille työntekijöille, eli olla voimassa kestoltaan samoin perustein sekä niin, että tietty määrää varoituksia johtaa jodonmukaisesti irtisanomiseen.

Tilanteessa kuitenkin lähiesimies laiminlöi velvollisuutensa valvoa työntekijöitä. Lähtökohtaisesti työntekijän tiedossa oli, että tupakointi on kiellettyä kyseisessä paikassa, joten pelkästään se, että lähimies ei olisi antanut varoitusta ei tekisi ylemmän esimiehen varoitusta tyhjäksi. Kuitenkin Tässä tapauksessa lähiesimies selkeästi noteerasi työntekijän väärinkäytöksen ja antoi kehotuksen vain siirtyä sivummalle, eikä kieltänyt polttamasta.

Lähtökohtaisesti työntekijän voidaan katsoa ymmärtäneen silti, että lähiesimiehen kehotus siirtyä sivummalle ei tarkoittanut muuttaa sääntöjä ja sallia tupakointia. Tällöin varoituksen voi olettaa säilyvän pätevänä lähiesimiehen käytöksestä huolimatta. Mikäli kuitenkin työpaikalla on yleinen käytäntö, että työntekijät tupakoivat ko. paikassa ja lähiesimiehet katsovat systemaattisesti tilannetta "läpi sormien" voi asia olla toinen. Tällöin työntekijöiden kohtelu ei olisi enää yhdenvertaista ja varoitus ei olisi lain mukainen. Mikäli tämä jälkimmäinen tilanne vastaa todellisuutta, niin kehottaisin valittamaan varoituksesta.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »