Moi. kysyisin sellaista asiaa kun otin lopputilin vanhasta työpaikastani ja minun työsopimuksessa lukee että minulla olisi kilpailukielto! ajattelin pistää kaverini kanssa pystyyn osakeyhtiön ja irtisanomisestani on kulunut vasta 3,5kuukautta! työsopimuksessa lukee 6kk kilpailukielto. Toimin ennen siis kaivoalalla missä oli pumppaamo huolto, jossa olin asentajana. ja nyt osakeyhtiö minkä aijon perustaa tekee pumppaamo huoltoja! tarvisin pikaisesti vastauksen? Kiitos!

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Oletan, että kysymyksenne liittyy siis siihen, että onko kyseinen kilpailukieltosopimus pätevä. Olette mitä ilmeisimmin tehneet entisen työnantajasi kanssa kilpailukieltosopimuksen, jolla siis rajoitetaan muun muassa sinun oikeutta harjoittaa omaan lukuun kilpailevaa toimintaa ex-työnantajasi kanssa. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä työsuhteen alkaessa tai sen aikana vain erityisen painavien syiden perusteella. Kyseisiä sopimuksia ja niiden sitovuutta arivoidaan aina tapauskohtaisesti.

Kysymys kuuluu siis, että onko tapauksessanne olemassa erityisen painavia syitä, joihin ex-työnantajasi voi vedota. Erityisen painavan syyn arvioinnissa on otettava huomioon monet eri seikat, kuten työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu ammattisalaisuuden ylläpitämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta sekä työntekijän asema ja tehtävät. Kilpailukiellon asettaminen voi tulla myös perustelluksi silloin, kun sillä pyritään suojaamaan työnantajayrityksen asiakkaita. Kysymys voi siis olla kilpailullisesti tärkeän tietotaidon tai muutoin suojattavan tiedon suojaamisesta, mutta kilpailukieltosopimusta ei voi tehdä pelkästään siksi, että sillä pyritään rajoittamaan kilpailua.Yleensä kilpailukielto on perusteltua vain melko korkeassa asemassa olevilla työntekijöillä.

Mielestäni tapauksessanne saattaa kuitenkin olla työnantajan puolelta perusteltua, että kilpailukieltosopimus on tehty. Sataprosenttisen varmaa vastausta en voi antaa, sillä se vaatisi tarkempia tietoja muun muassa sopimuksestanne sekä ex-työnantajanne yrityksen suuruudesta ja toiminnan laadusta; onko työnantajanne kouluttanut teidät täysin ammattiinne ja niin edelleen. Epäilen, että työssänne teille on karttunut kilpailullisesti tärkeää tai suojattavaa tietoa taikka vastaavanlaista tietotaitoa ja muuta teknistä osaamista, mikä viittaisi siis siihen, että kilpailukieltosopimus olisi perusteltavissa. Myös se seikka puoltaa tätä näkemystä, jos uusi yrityksenne olisi kilpailija ex-työnantajanne kanssa samoilla markkinoilla, eli asiakaspiiri olisi sama.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan, joten tapauksessasi oleva 6kk kilpailukielto on pätevä siltä osin. Joissain tapauksissa kielto voisi olla jopa vuoden pituinen, mutta kyseinen lainkohta ei sovellu tähän tapaukseen. On myös huomioitava, että olette itse irtisanoutuneet työstänne, mikä on yksi vaadittavista edellytyksistä, jotta kilpailukieltosopimus voisi tulla voimaan: jos työnantaja olisi irtisanonut teidät esimerkiksi tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, ei kilpailukielto olisi voimassa siinä tapauksessa.

Tiivistäen todettakoon, että on vaikea sanoa varmasti, onko kilpailukieltosopimus perusteltua tapauksessanne, mutta varovainen arvioni on, että erityisen painavan syyn edellytykset täyttyisivät tässä tapauksessa yllä mainituin perustein. Joutuisit siis tällöin odottamaan vielä 2,5 kuukautta ennen kuin voisit ryhtyä kilpailemaan entisen työnantajasi kanssa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »