Työsopimuksessa on sovittu kk-palkakasi x-euroa plus provisiot myynnistä. Työnantaja on poistanut vähän kerrallaan pohjapalkkaa perusteella "Mistä sinulle maksetaan?" Pohjapalkka putosi lopulta nollaan. Työntekijä oli kuitenkin töissä aivan kuten ennen palkan poistamistakin ja teki työnsä kuten aikaisemminkin. Palkaksi jäi siis enää myynnistä saatu provisio. Onko ihan laillista toimintaa työnantajan puolelta?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

ensin kannattaa selvittää, täytyykö työnantajanne noudattaa työehtosopimusta. TES:ssa yleensä määrätään palkasta työnantajaa sitovasti. Työnantajan täytyy noudattaa TES:ta, jos kuuluu työnantajien yhdistykseen, joka on solminut TES:n, tai jos ko. alalla TES on vahvistettu yleissitovaksi. Jos työnantajan tulee noudattaa TES:ta, sopimustekstin pitäisi olla nähtävillä työpaikalla. Yleissitovat TES:t voi löytää myös Finlexistä (sarakkeesta ”Viranomaiset”).

Palkkanne siis on vähintään TES:n mukainen riippumatta siitä, kuulutteko itse johonkin ammattiliittoon vai ette. Olennaista on vain se, onko työnantajanne sidottu TES:een.

Käytännössä on kuitenkin hyvin mahdollista, että työnantajan ei tarvitse noudattaa TES:ta. Silloin tilanne on hieman epäselvempi, mutta ei silti turvaton. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä palkasta, vaan palkasta sovitaan. Mutta käytännössä tilannetta vaikeuttaa se, että työnantaja saattaa väittää teidän sopineen suullisesti tai ”hiljaisesti” palkanalennuksesta. Tällöin on vaikea todentaa, onko jotain sovittu. (Toki pohjapalkan aleneminen nollaan viittaa vahvasti siihen, että asiasta ei ole sovittu, vaan yksipuolisesti määrätty: Kukapa tuollaisesta sopisi?)

Työnantaja siis on toiminut lainvastaisesti, mutta jos TES ei sovellu, asiaa voi olla vaikea näyttää toteen. Jos työpaikallanne on luottamusmies tai luottamusvaltuutettu, teidän kannattaa olla häneen yhteydessä. Ja jos kuulutte johonkin ammattiliittoon, sieltä saa oikeudellista neuvontaa. Myös lakipuhelimesta saa lisätietoa siitä, mihin voitte seuraavaksi ryhtyä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »