Onko YT-neuvottelut lailliset kun paikalla ei ole kuin johtoporras eikä henkilökunnan edustajaa, (työntekijöitä 15)? Saako irtisanomisajalla palkata työntekijöitä/lisätunteja irtisanottujen tilalle (kauppa)? Jäljellejääneet tehneet ylitöitä heti irtisanomispäivästä lähtien. Osoittaako tämä että tuotannolliset ja taloudelliset syyt ovat todellisia?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Työsopimuslain mukaan ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen vedoten tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin tai irtisanoo saneerausmenettelyn perusteella, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työ- ja elinkeinotoimistolta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai jollei tällaista ole valittu, työntekijöille yhteisesti. Tapauksessanne ei siis sovelleta yhteistoimintalakia, jos pääsääntöisesti työntekijöitä on ollut 15. Sen sijaan sovelletaan työsopimuslakia, jonka mukaan irtisanomisten kohdistuessa useaan työntekijään tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, voidaan selvitys irtisanomisista antaa edellä mainitulla tavalla. Tapauksessanne olisi siten pitänyt olla paikalla joko kaikki irtisanottavat työntekijät tai heidän edustaja.

Tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin vetoaminen irtisanomisperusteena täytyy täyttää ensinnäkin asiallisuuden ja painavuuden kriteerin. Toiseksi työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työntekijää ei saa irtisanoa, jos hän on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin työsopimusalin edellyttämällä tavalla. Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. Edellisten perusteella tulkitaan työnantajan tekemiä tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisia. Tapauksessanne on vaikea arvioida ovatko kriteerit täyttyneet. Varmaa on kuitenkin, ettei työnantaja saa palkata uutta työntekijää irtisanomisten jälkeen sellaisiin työtehtäviin, joita irtisanotut työntekijät olisivat voineet tehdä, silloinhan työ ei ole vähentynyt. Ylitöitä voidaan tulkita sen perusteella mistä syystä ne ovat johtuneet ja kuinka kauan ne ovat kestäneet, eli onko työmäärä sellaista, että sen tekemiseen tarvittaisiin irtisanottu työntekijä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »