Hei,
Kun työsopimus on tehty 1kk irtisanomisajalla, ilman mitään TES:iä. Kumpaa noudatetaan 14vrk, vai 1kk irtisanomisaikaa? Työtehtävä on ollut Yleissihteeritiimin (Ajanvaraajia) tiiminvetäjän tehtävä. Onko kyseisellä alalla työehtosopimusta, jota tulisi noudattaa?
Työsopimuslaki:
7 §

Työehtosopimusten yleissitovuus

Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä.

Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Jos työnantaja irtisanoo työntekijän, jonka työsuhde on irtisanomishetkellä kestänyt enintään 1 vuoden on työsopimuslain mukainen työnantajan irtisanomisaika 14 päivää. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta on työnantajan irtisanomisaika 1 kuukauden. Työntekijän vastaava irtisanomisaika, jota työsopimuslain mukaan noudatetaan silloin, kun työntekijä irtisanoo työsopimuksen, on enintään 5 vuotta kestäneissä työsuhteissa 14 päivää. Näitä työsopimuslaissa säädettyjä irtisanomisaikoja noudatetaan kuitenkin vain silloin, kun irtisanomisajoista ei ole sovittu muuta työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa, kuten yleensä on.

Yleissitovalla työehtosopimuksella tarkoitetaan sitä, että myös työnantajaliittoon järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava toimialallaan edustettavana pidettävän valtakunnallisen työehtosopimuksen ehtoja ja määräyksiä työntekijöidensä työsopimuksessa ja työsuhteessa muutoin. Jos työsopimukseen on otettu sellainen ehto joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen kanssa, on se mitätön. Mitättömän ehdon sijasta noudatetaankin yleissitovan työehtosopimuksen ehtoa.

Kysymyksestäsi ei ilmene onko kyseessä irtisanominen työntekijän vai työnantajan toimesta ja kuinka kauan työsuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt. Kuitenkin, jos työsopimuksessa on sovittu (molempien osapuolien) irtisanomisajaksi 1 kuukausi, noudatetaan tätä aikaa työsopimuslain irtisanomisaikojen sijasta, jollei tällainen ehto ole ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen ehdon kanssa tai, jos irtisanomisajoista ei ole yleissitovassa työehtosopimuksessa ollenkaan sovittu. Työsopimuslain mukaan työntekijää sitova irtisanomisaika ei voi myöskään olla pidempi kuin työnantajan noudatettavaksi sovittu irtisanomisaika, jos näin kuitenkin on, saa myös työntekijä noudattaa työnantajaa koskevaa irtisanomisaikaa.

Koska kysymyksestäsi ei ilmene millä toimialalla työnantajasi toimii, en valitettavasti voi ottaa kantaa siihen, mitä yleissitovaa työehtosopimusta tulisi noudattaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »