onko minulla mahdollisuutta vaatia korvausta, kun työsuhde ei alkanutkaan ja olen sanonut itseni irti entisestä, uusi piti aloitta 15.12., mutta ilmoitettiin ettei työsuhde alakaan kuin vasta huhtikuullla ensi vuonna, sanoin asunnon irti, vuokrasin uuden toiselta paikkakunnalta ja valmistelin kaiken alkavaksi nyt. Maksoin vuokrat ja takuun , mutta jouduin perumaan kaiken, mitäpä tässä on tehtävissä, kyse ei ole suurista summista, mutta..

1 vastaus


1 vastausta

Mikäli tosiaan olette työnantajan kanssa sopineet työsuhteen alkamisajankohdasta suullisesti tai kirjallisesti, eikä työnantaja ole esimerkiksi jätänyt avoimeksi kysymystä työsuhteen alkamisajasta tai riippuvaksi jostakin tietystä seikasta, kuten vaikkapa tietyn toimeksiannon vastaanottamisesta, niin olette silloin sopineet sitovasti työsuhteen alkamisesta ja työnantaja on tällöin velvollinen tarjoamaan työtä sopimuksen mukaan 15.12 alkaen.

Työsopimuslain mukaan, jos työntekijä on valmis tekemään sovitun mukaisesti työtä, mutta estynyt tähän työnantajasta johtuvasta syystä, työnantaja vaikkapa sanoo, että työtä ei ole, niin työntekijä on oikeutettu täyteen palkkaan kyseiseltä ajalta. Poikkeuksena ovat ainoastaan tilanteet, joissa työnantajaa on kohdannut jokin hänestä riippumaton laaja onnettomuus, kuten vaikkapa tulipalo tai tulva, jonka vuoksi työtä ei voida tehdä. Tällöin työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa kuin 14 ensimmäiseltä poissaolopäivältä ja työtaistelutoimenpiteen kuten lakon seurauksena syntyvästä työn lakkaamisesta palkanmaksuvelvollisuus on 7 päivää.

Jos onnistutte saamaan muuta työtä kyseiselle ajalle tai säästätte esimerkiksi matkakuluissa, kun teidän ei tarvitse maksaa maksaa esimerkiksi bensoja tai matkalippua työpaikalle ja takaisin, niin sekä tällaiset kulut, että muut aikavälillä ansaitsemanne työpalkat vähennetään täydestä sopimuksen mukaisesta palkastanne niin, että olette oikeutettu vain työsopimuksen mukaiseen palkkaan, mutta työnantajan ei tarvitse maksaa mitään sen ylittävää korvausta.

Jos työnantaja kieltäytyy maksamasta palkkaa, rikkoo hän silloin työsopimuslakia, jolloin olette oikeutettu saamaan vahingonkorvausta rikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. Tällöin olisitte oikeutettu myös samaan summaan kuin siinäkin tapauksessa jos työnantaja suostuu vapaaehtoisesti maksamaan palkkaa teille myös siltä ajalta kun hänellä ei ole tarjota teille töitä.

Toisin sanoen olette oikeutettu täyteen palkkaan (vähennettynä muilla ansioillanne sekä työstä aiheutuvilla kuluilla, joita teidän ei tarvitsekaan maksaa) aikaväliltä 15.12.2015-31.3.2016. Jos työn alkamisen viivästyminen johtuu aiemmin kuvailluista syistä, kuten luonnonkatastrofista tai työtaistelutoimenpiteistä, niin silloin työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on lyhyempi. Jos työnantaja ei suostu tähän hyvällä, niin silloin teidän on nostettava kanne työnantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »