Työsuhteeni loppui 31.3 jolloin loppu palkka ja kertakorvaus piti maksaa sopimuksemme mukaan minulle. 1.4. Ilmoitin työnanatajalle että en ole saanut vielä palkkaani. Työn antaja maksoi 5.4 palkan sekä kertakorvauksen kuten sovittu. Viitasi että asia oli “tippunut” pöytien väliin ja siksi myöhässä. Mainitsi myös että odotusajan palkkaan minulla ei ole ole oikeutta koska heidän “moka” rinnastetaan Työsopimus lain 2 luvun §14 " …..viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaiseen rinnastettavasta erehdyksestä”. Ja että he ovat maksaneet tämän 3 päivän sisällä minulle. Onko näin ? Korkoa he myöskään maksa.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Lopputili on siis tavallisesti maksettava työsuhteen päättymispäivänä. Työsuhteesta johtuvan saatavan suorituksen viivästyessä työntekijällä on työsopimuslain mukaan pääsääntöisesti oikeus saada korkolain tarkoitetun viivästyskoron lisäksi täysi palkkansa odotuspäiviltä. Täyden palkan voi saada enintään kuudelta kalenteripäivältä. Jos sen sijaan työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton tai jos suorituksen viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaiseen rinnastettavasta erehdyksestä, on työnantajalla maksamisvelvollisuus vain tietyin edellytyksin. Tällöin työntekijällä on nimittäin oikeus odotuspäivien palkkaan vain, jos hän on huomauttanut suorituksen viivästymisestä työnantajalle kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä eikä työantaja ole suorittanut saatavaa kolmen arkipäivän kuluessa huomautuksesta. Oikeus odotuspäivien palkkaan alkaa siten vasta työnantajalle varatun maksuajan kuluttua. Lain mukaan arkipäiviksi lasketaan myös lauantait. Oikeuskäytännössä laskuvirheeseen rinnastettavaksi erehdykseksi on katsottu esimerkiksi palkanlaskennan yhteydessä tapahtunut virhe, joka on johtunut jonkin sinänsä oikein lasketun palkkaerän kirjaamisesta vahingossa väärin lopputiliin tai jonkin yksittäisen laskutoimituksen unohtamisesta. Jos siis kuvailemassasi tilanteessa palkan viivästymisen tulkittaisiin johtuneen laskuvirheeseen rinnastettavasta erehdyksestä, ei työntekijällä olisi oikeutta odotusajan palkkaan, sillä työnantaja on maksanut palkan hänelle varatun maksuajan kuluessa. Huomautuksen ja palkanmaksun välissä on nimittäin viikonloppu. Toisaalta pelkkä palkanmaksun unohtaminen olisi vaikea rinnastaa laskuvirheeseen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »