Minilex - Lakipuhelin

Työvoimaviranomaisen sanktiosta kanteleminen euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa työvoimapalvelulaissa (10 c §) puhutaan ”oikeudesta” työnhakusuunnitelmaan. Oikeudesta puhuminen menettää kuitenkin pohjan, koska työtön ei voi kieltäytyä mainitusta yhteistyöstä ilman vahingollisia seuraamuksia itselleen. Perustuslakimme takaa Suomen kansalaiselle oikeuden valita itse työnsä ja elinkeinonsa. Perustuslakiin on myös kirjattu oikeus perustoimeentuloon, mikäli ihminen ei kykene hankkimaan ihmisarvoista elantoa.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4 artikla Orjuuden ja pakkotyön kielto, kohdassa kaksi sanotaan, että ”Ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.” Suomessa toteutettava keinotekoinen työttömyysturvan piiristä poistaminen ja etuuksien katkaisulla uhkailu ovat täten ihmisoikeusrikoksia. Mitä mieltä olette?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työvoimapalvelulaki (1005/1993) ja sen 10 c § eivät ole enää voimassa. Niiden tilalle on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki (2012/916). Kyseiseen lakiin ei sisälly käsitettä työnhakusuunnitelma, vaan se on korvattu käsitteellä työllistymissuunnitelma, josta säädetään 2 luvussa.

Jos haluat valittaa saamastasi sanktiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, sinun täytyy ensin tehdä oikaisuvaatimus sanktion antaneelle viranomaiselle. Jos oikaisuvaatimustasi ei hyväksytä, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Jos hallinto-oikeus hylkää valituksesi, voit valittaa ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jos sekin hylkää valituksesi, voit vasta sitten viedä asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka voi tutkia, onko Suomen valtio loukannut artikla 4:n mukaista orjuuden ja pakkotyön kieltoa.

Vaikka Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 4 kieltää pakkotyön, sen ei kuitenkaan ole katsottu kieltävän kaikkea työtä, jota tehdään rangaistuksen uhalla. Esimerkiksi tapauksessa Schuitemaker v. Alankomaat (2010) Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi, ettei sanktion uhalla tehtävää työvoimaviranomaisen määräämää työtä voitu pitää artikla 4:n mukaisena pakkotyönä. Sen valossa näyttää epätodennäköiseltä, että työllistymissuunnitelman laatimisvelvollisuus voitaisiin katsoa pakkotyöksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »