Hei. Jalkani leikattiin vuosi sitten ja olen ollut töissä marraskuusta alkaen ns.kuntoutustuen nimellä osa-aikaisena. Työnantaja aikoo nyt purkaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen vedoten etten ole kykenevä hoitamaan nykyistä työtäni ja heillä ei ole tarjota korvaava työtä. Mitkä ovat työntekijän oikeudet tässä tilanteessa? Onko oikeutta erorahaan? Koska kuitenkin työnantaja yrittää päästä eroon keinolla millä hyvänsä sairauslomien pelossa.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Työnantajalla tulee olla erittäin painava syy työsopimuksen purkamiseen. Näiden syiden tulee johtaa sellaiseen tilanteeseen, ettei työnantajan voida kohtuudella edellyttää jatkavan sopimussuhdetta työntekijän kanssa. Työsuhteen purkaminen on sallittua silloin, kun työntekijän henkilöön liittyvät työntekoedellytykset ovat muuttuneet niin olennaisesti, ettei työntekijä enää kykene selviytymään työtehtävistään. Edellytykset työntekoon voivat heikentyä esimerkiksi fyysisessä toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Purkuperusteena ei kuitenkaan voida pitää työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, jos työntekijän työkyky ei ole heikentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Olennaista heikentymistä voidaan arvioida sen perusteella, olisiko työntekijä oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen; se on nimittäin aina osoitus olennaisesta työkyvyn heikkenemisestä. Kuitenkin, vaikka työntekijä ei olisi vielä oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen, voi työsuhteen purkaminen olla mahdollista, jos työntekijän sairaudet ovat pitkäaikaisia tai toistuvia.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä silloin, kun työsopimus aiotaan purkaa työkyvyn olennaisen ja pysyvän heikentymisen vuoksi. Purkaminen on siten mahdollista ainoastaan, jos työntekijää ei voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa uudelleen tai kouluttaa uusiin tehtäviin.

Ilman tarkempaa tietoa työtehtävistäsi on vaikea arvioida, täyttyvätkö purkuperusteet tilanteessa. Tilanne riippuu leikkauksen vaikutuksista työntekokykyysi nimenomaisissa työtehtävissäsi sekä työkyvyn heikkenemisen pitkäaikaisuudesta. Mikäli joudut pitämään pitkiä sairaslomia toistuvasti, voi tämä oikeuttaa työsuhteen purkamisen. Oikeuskäytännöstä löytyy esimerkki, jossa työntekijä oli aina palannut suhteellisen lyhyiden sairauslomien jälkeen työkykyisenä työhön. Lisäksi työntekijä oli ennen työsopimuksen irtisanomista tehdyssä työkykyselvityksessä todettu terveydentilansa puolesta sopivaksi tuolloisiin työtehtäviin. Työtuomioistuin totesi, että vaikka työntekijän työkyky oli heikentynyt, se ei kuitenkaan ollut alentunut pysyvästi tasolle, jolla työnantajalta ei voisi kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Kerroit, ettei työnantajalla ole tarjota muuta työtä. Voit yrittää selvittää, olisiko sinut kuitenkin mahdollista kouluttaa uusiin työtehtäviin, vaikka vastaavanlaista työtä kuin mitä tällä hetkellä teet, ei ole tarjolla.

Eroraha eli "kultainen kädenpuristus" tarkoittaa sitä, että työnantaja maksaa työntekijälle tietyn summan etukäteen, jotta tämä irtisanoisi sopimuksen itse. Sopimuksen purkutilanteessa ei makseta erorahaa. Jos sopimus on päätetty laittomasti, on työntekijällä oikeus vahingonkorvaukseen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »