Aloitin määräaikaisen työn, jossa meneillään koeaika. Millaisin perustein voin purkaa työsopimukseni ilman 3 kk karenssia? Mikä on riittävä terveydellinen syy ja miten se pitää todentaa?
Voiko työsopimuksen purkaa sen takia, että hakemani työn työnkuva ei vastaa sitä, mitä minun halutaan tekevän? Olen hanketyöntekijä ja minun halutaan tekevän hankevastaavan työtehtäviä (hankevastaava aloittaa vasta kuukausien päästä) hanketyöntekijän palkalla - minun pitäisi aloittaa uusi hanke (vaikka se on hankevastaavan työnkuvaan kuuluva asia):

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työsuhteen alkuun voidaan työsopimuslain mukaan sopia koeajasta, jonka aikana sekä työntekijä että työnantaja voivat purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Koeajan tarkoituksena on varata sopijakumppaneille mahdollisuus arvioida työsuhteen alussa, vastaako sopimussuhde sille asetettuja vaatimuksia. Työsuhdetta ei saa kuitenkaan koeajallakaan purkaa syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Epäasiallisena syynä on pidetty muun muassa aiheettomia sairausepäilyjä tai raskautta. Työntekijän puolelta epäasiallisena perusteena on oikeuskäytännössä pidetty työsopimuksen purkamista pelkästään sillä perusteella, että työntekijä sai uuden työnantajan palveluksesta sovittua paremman vastikkeen. Sen sijaan esimerkiksi työntekijän tyytymättömyys työhön, työskentelyolosuhteisiin tai työyhteisöön ovat asiallisia syitä, kun työntekijä purkaa työsuhteen koeajalla.

Työttömyysturvalain mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos hän on ilman pätevää syytä itse eronnut työstä tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Pätevästä syystä erota työstä ei ole säädetty työttömyysturvalaissa tyhjentävästi. Jos siis työntekijä tai työnantaja on purkanut työsopimuksen koeajalla ja työntekijä hakee työttömyysturvaa, TE-toimisto käytännössä pyytää työntekijältä tarkempaa selvitystä työsopimuksen päättymissyistä. Sen jälkeen TE-toimisto arvioi työvoimapoliittisessa lausunnossaan, onko työntekijälle määrättävä karenssia vai ei. Työnhakijan vedotessa työstä aiheutuvaan terveydelliseen haittaan soveltamiskäytännössä on edellytetty, että työnhakija esittää lääketieteellistä selvitystä kyseisen työn sopimattomuudesta hänelle. Lääketieteellisen selvityksen osalta kyse on usein työnhakijan esittämän näytön arvioinnista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »