Minilex - Lakipuhelin

Työsuhteen purku koeaikana syynä sopeutumattomuus ja yhteistyökyvyttömyys työyhteisössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Onko oikein irtisanoa koeaikana syynä epäasiallinen kohtelu kuulematta asianosaista ja muita työntekijöitä? Työpaikan ohjeistuksessa lukee, että esimiehen tulee kuulla asianosaista ja valituksen tehnyttä sekä muuta työyhteisöä. Itse valituksen tekijä kohteli uutta työntekijää epäasiallisesti; käänsi selkää, ei tervehtinyt, vastaili töykeasti jos ollenkaan. Oli väittänyt, että uusi työntekijä ei ollut toteuttanut perehdytysohjelmaa, jota ei työpaikalla ollut olemassakaan. Perehdytyskortin mukaan uusi työntekijä tutustui siinä olleisiin asioihin melkein itsenäisesti. Suurin osa asioista olivat hänelle tulleet tutuksi pitkän kokemuksen kautta. Perehdyttäjä, minkä uusi työntekijä sai tietää vasta purkukokouksessa, oli valituksen tekijä. Muut työntekijät olivat työnantajan päätöstä vastaan.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Koeajan aikana sekä työnantaja että työntekijä voivat purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi. Purkaminen voi tapahtua vasta kun työsuhde on jo alkanut, sillä työntekijän soveltuvuutta ei ennen tätä voida arvioida. Koeajalla tehtävä työsuhteen purkaminen ei edellytä työsopimuslain mukaisia irtisanomis- tai purkuperusteita. Työntekijän työsuhde voidaan purkaa muun muassa, jos hänen suoriutumistaan työstä pidetään puutteellisena. Toinen tällainen laillinen purkuperuste on työntekijän yleinen sopimattomuus/sopeutumattomuus työhön tai työyhteisöön.

Työnantaja ei kuitenkaan saa purkaa työsopimusta syrjivin tai epäasiallisin perustein. Työsopimus on purettu syrjivästi, jos työnantajalla ei ole osoittaa hyväksyttävää syytä sopimuksen purkamiselle. Tällainen peruste on esimerkiksi, jos työntekijän sopimus puretaan hänen iän tai terveydentilan perusteella. Epäasiallinen purkuperuste tarkoittaa puolestaan sitä, että työnantaja on erehtynyt, arvioinut työntekijän suoritusta virheellisesti tai purkanut työsopimuksen aiheettomien epäilyjen perusteella.

Jos työnantaja purkaa työsopimuksen, on kyseiselle työntekijälle varattava asiassa tilaisuus tulla kuulluksi. Työntekijä saa lisäksi oikeuden käyttää avustajaa kyseisessä tilaisuudessa. Laki vaatii, että työntekijälle on annettava kohtuullinen valmistumisaika, jotta hän saa esittää oman perustellun näkemyksensä tilanteesta ja tarvittaessa hankittua asiamiehen.

Jos työsopimus on purettu koeajalla laittomasti, on työntekijällä mahdollisuus saada siitä korvausta. Korvauksen suuruuteen vaikuttavat muun muassa työntekijän kokemat taloudelliset menetykset sekä työntekijän oman arvio purkuperusteista. Kyseistä korvausta voi korottaa esimerkiksi se, että työnantaja on ilmoittanut väärän perusteen koeaikapurulle.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »