Hei!

Minun työsuhteeni purettiin laittomasti, ainakin omasta mielestä. Työsopimuksessani ei ole mainintaa koeajasta, mutta työsuhteeni purettiin koeaikapurkuna. Ilmoitus asiasta tuli minulle paperina vasta melkein kuukauden työsuhteenpurkamisen jälkeen. Palkkakin maksettiin vasta n. kuukauden jälkeen myöhässä. Myös yksi esimiehistä oli kertonut asiasta eteenpäin toiselle työntekijälle. (Salassapitovelvollisuus?) Tähän he ovat ehdottaneet työsuhteen palauttamista, mutta minä en siihen ole suostunut, enkä tahdo heille palata töihin. Haluisin vain korvausta työttömänä olemisen ajalta ja siitä, ettei edes palkkoja maksettu ajallaan. Miten toimia?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta koeajasta, joka on enintään neljän kuukauden pituinen. Työsopimus voidaan siis purkaa koeaikapurkuna, vain jos koeajasta on erikseen sovittu. Työsopimuslain mukaan työnantaja, joka on kyseisessä laissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan työsopimuksen päättämisen syystä riippuen huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat. Lisäksi jos työnantaja on purkanut työsopimuksen koeaikapurusta säädettyjen perusteiden vastaisesti, korvausta määrättäessä ei sovelleta säännöstä korvauksen vähimmäismäärästä. Työsuhteen päätyttyä palkkasaatava ja muu työsopimuslaissa tarkoitettu saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Työntekijän on siten nostettava kanne työnantajaa vastaan kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä, jos hän haluaa korvauksen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »