Hei,
Työaikani on määritetty työsopimuksessa 7,5 h päivä ja 37,5 h viikossa. Lisäksi työajasta on sisäisillä sivuilla ilmoitettu seuraavaa: toimihenkilön työaika on päivittäin säänöllisesti 8-16 7,5h (+0,5h ruokatunti) ja liukuma 06-09 ja 15-20. Tasoitusjakso on 6kk ja jokaisen tulee lähtökohtaisesti huolehtia tasoittumisesta kuluvan jakson ja liukuman puitteissa. Nyt työnantajani haluaa, että olen tiettyinä päivinä töissä klo 17.00 saakka jatkossa mahdollisesti pidempään. Onko minun suostuttava noudattamaan tällaista vai onko minulla oikeus kieltäytyä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työsopimuslaki ei sisällä mitään yleissäännöstä työsuhteen ehtojen muuttamisesta. Sen sijaan työnantajalla on direktio- eli työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tietyin ehdoin muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti. Mitä väljemmin työehdot on määritelty työsopimuksessa, sitä laajempi on työnantajan direktio-oikeus. Työnantaja ei voi kuitenkaan myöhemmin yksipuolisesti muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja ilman työsopimuksen päättämisperustetta. Työnantajan direktio-oikeudella on siten tietyt objektiiviset rajat. Se, millainen muutos katsotaan kulloinkin olennaiseksi, on arvioitava tapauskohtaisesti.

Työaikalaissa säännöllinen työaika on määritelty enintään kahdeksaksi tunniksi vuorokaudessa ja 40 viikossa. Työ, joka ylittää työsopimuksessa sovitun työajan, mutta ei kuitenkaan työaikalaissa määriteltyä, on lisätyötä. Lisätyötä saa lain mukaan teettää vain työntekijän suostumuksella, jos lisätyöstä ei ole erikseen sovittu työsopimuksessa. Jos sen sijaan tehty työ ylittää myös työaikalaissa määritellyn säännöllisen työajan, kyse on ylityöstä. Ylityön teettäminenkin edellyttää työntekijän suostumusta. Suostumus on annettava joka kerta erikseen. Jos siis työnantaja haluaa teettää työntekijällä työtä, joka ylittää sovitun säännöllisen työajan, tarvitsee hän työntekijän suostumuksen. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä säännöllisen työajan ylittävän työn tekemisestä, ellei työn tekeminen ole erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »