Onko opettajilla oikeus määrätä oppilaat yli 8 tunnin koulupäivään tai viikonlopputyöhön ilman korvaavaa vapaapäivää? En löytänyt netistä mistään tietoa eli päteekö tähän tilanteeseen yleinen työaikalaki?

1 vastaus


1 vastausta

Periaatteessa riippuu kyseisen oppilaitoksen opetussuunnitelmasta, että miten opetus on järjestetty ja miten se toteutetaan. Opetussuunnitelma on hyväksytettävä opetushallituksella, jolloin myös opetukseen käytettävä aika tulee arvioitavaksi. Riippunee siis kyseisten lauantaille osuvien opintojen sisällöstä, että vastaavatko ne hyväksyttyä opetussuunnitelmaa vai eivätkö.

Mainitsitte, että vaihtoehtona koulupäivälle on viikonlopputyö. Riippuu tässä tilanteessa kokonaan työn luonteesta, että sovelletaanko siihen työaikoja koskevaa lainsäädäntöä. Jos kyseessä on oppisopimukseen perustuva työsuhde, niin työaikalakia tulisi noudattaa. Jos kyseessä on kuitenkin niin sanottu työssä oppiminen, ei työaikalakia tai muitakaan työelämää sääteleviä lakeja tarvitse noudattaa.

Jos ette tiedä, että kummasta työn muodosta on kyseisen viikonlopputyön tapauksessa kyse, niin hyvä keino erottaa oppisopimus ja työssä oppiminen toisistaan on katsoa, onko työsuhteesta sopimusta. Oppisopimuksesta on laadittava aina oppisopimuksen nimellä kulkeva sopimus. Jos tätä ei ole, on kyseessä silloin työssä oppiminen.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »