Työnantaja on siirtämässä työntekijää kuukaudeksi toiseen toimipisteeseen kesän aikana. Nykyiseen paikkaan pääsee ilman autoa ja uuteen tarvitaan auto, jota työntekijällä ei ole (eikä julkista liikennettä). Työsopimuksessa on tarkkaan määritelty työpaikka osoitteineen. Työ osa-aikatyö. Toimipisteen kuukauden siirrosta ei ollut puhetta/tietoa sopimusta kirjoittaessa. Voiko näin tehdä ilman työntekijän suostumusta?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työnantajalla on direktio- eli työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tietyin ehdoin muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti. Mitä väljemmin työehdot on määritelty työsopimuksessa, sitä laajempi on työnantajan direktio-oikeus. Työsopimuslaki ei sisällä mitään yleissäännöstä työsuhteen ehtojen muuttamisesta. Työnantajan direktio-oikeudella on kuitenkin tietyt objektiiviset rajat. Työnantaja ei siten saa direktio-oikeutensa perusteella olennaisesti muuttaa työsuhteen ehtoja. Se, millainen muutos on olennainen, on arvioitava tapauskohtaisesti. Oikeuskäytännössä on joka tapauksessa luotu joitain doktriineja. Esimerkiksi työtuomioistuin on ratkaisussaan katsonut, että työmatkan pidentyessä olennaisesti työntekopaikkaa koskeva muutos edellyttää irtisanomisperustetta. Jos siis työmatkan muutos on työmatkan ja siihen käytetyn ajan suhteen oleellinen, työnantajan tulisi noudattaa irtisanomisaikaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »