Kysyn poikaystäväni puolesta, joka on Englannista muuttanut Suomeen. Hän on töissä henkilökohtaisena avustajana, ja palkan maksaa Vantaan kaupunki. Sopimuksessa lukee että palkka maksetaan 7 ja 21 pvä. He lähettävät aina tuntilistan kaupungille, jonka perusteella palkka maksetaan. Nyt palkkaa ei ole kuulunut, vaikka on jo 13. pvä. Palkka on ollut ennenkin myöhässä. Joskus muutaman päivän, joskus jopa viikon. Poikaystäväni avustettava soitti kaupungille ja kysyi asiasta. Siellä sanoivat, että tuntilistat tulivat myöhässä, joten he eivät maksa nyt, vaan vasta 21. pvä maksetaan sitten kaikki, myös tämä palkka mikä piti maksaa 7. pvä. Voiko tämä mennä näin? Poikaystävälläni on laskuja, kuten meillä kaikilla, ja ruokaakin pitäisi saada.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. Lisäksi palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille ja palkan tulee olla työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Mikäli työnantaja työsuhteen kestäessä ei täytä velvollisuuttaan maksaa työntekijälle hänen palkkaansa viimeistään eräpäivänä, työntekijälle syntyy oikeus vaatia korkolaissa säädettyä viivästyskorkoa eräpäivästä eli palkanmaksupäivästä lukien. Tapauksessanne poikaystävänne on oikeutettu vaatimaan korkolain mukaista korkoa työnantajaltansa jokaiselta päivältä, jona palkan maksu on viivästynyt, jos hän työskentelee työsuhteessa kuntaan. Korkoa alkaa kertyä sovitusta palkanmaksupäivästä.

Mikäli poikaystävänne on virkasuhteessa kuntaan, sovelletaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta, jonka mukaan virkasuhteeseen perustuvan saatavan suorituksen viivästyessä sovelletaan, mitä korkolaissa säädetään viivästyskorosta. Täten myös virkasuhteesta johtuvan palkan erääntyessä, tulee maksaa viivästyskorkoa viranhaltijalle

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »