Voiko työnantaja jättää palkan kokonaan maksamatta käyttääkseen sen työntekijän aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen, esim auton?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Työnantajalla on laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin oikeus kuitata saatavansa, esimerkiksi vahingonkorvaussaatava, työntekijän palkasta. Tämä edellyttää kuitenkin muun muassa, että saatava on selkeä ja riidaton, eikä palkasta saa kuitata enempää, kuin mitä palkasta ulosottolain mukaan saa ulosmitata.

Kuittausoikeuden rajoitukset ovat pakottavaa oikeutta eli niistä ei saa poiketa työntekijän vahingoksi työehtosopimuksella eikä työsopimusta solmittaessa tai muutoinkaan yleisesti.

Työsopimuslain mukaan työnantaja ei saa kuitata työntekijän palkkasaamista vastasaamisellaan siltä osin kuin palkka on lain mukaan jätettävä ulosmittaamatta. Palkasta ei siis saa kuitata sitä osaa, joka ulosmittauksessa tulisi jättää ulosmittaamatta, eli suojaosuutta. Näin ollen vaikka työnantajalla olisi saatava työntekijältä, ei työntekijän koko palkkaa saa käyttää saatavan kuittaukseen.

Lisäksi, kuten edellä on sanottu, tällaisen kuittaukseen käytettävän saatavan tulee olla selkeä ja riidaton, joten mikäli Sinä ja työnantajasi ette ole päässeet sopimukseen vahingonkorvauksen suuruudesta, vaan saatava on riitainen, niin työnantajalla ei ole ollut lainkaan oikeutta jättää palkkaa maksamatta vahinkojen kattamiseksi. Lisäksi on muistettava, että työntekijän vahingonkorvausvastuuta on rajoitettu työsopimuslaissa siten, että työntekijän vahingonkorvausvelvollisuuden perusteena on oltava joko tahallinen menettely tai sen tulee ilmentää lievää (vähäistä) suurempaa huolimattomuutta työntekijän suhtautumisessa velvoitteitaan kohtaan, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että työntekijän on tai hänen ainakin olisi tullut velvoitteita rikkoessaan ymmärtää, että hänen menettelystään voi seurata työnantajalle vahinkoa ja että velvoitteen rikkomista tai laiminlyöntiä ei pidetä anteeksiannettavana.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »