Olen toiminut samassa työtehtävässä vuodesta 1999 lähtien määräaikaisilla työsopimuksilla. Työsopimukset ovat seuranneet toisiaan yhdenjaksoisina ilman mitään keskeytyksiä vuodesta 2002 lähtien. Nyt työnantaja ei enää uudistanut sopimusta, vaikka teki samoihin työtehtäviin kolme määräaikaista sopimusta uusille työntekijöille. Mielestäni työnantajani rikkoo lakia.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Peruste tulee olla joka kerta, kun määräaikainen työsopimus tehdään. Tämä on pakottavaa oikeutta, mikä tarkoittaa, ettei siitä voida poiketa työntekijän vahingoksi. Lisäksi työsopimuslain mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Mikäli teidän määräaikaisille työsopimuksille ei ole ollut edellä mainittua perustetta, pidetään tehtyä työsopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Jos työnantaja toistuvasti tekee määräaikaisia sopimuksia, osoittaa tämä työvoiman tarpeen jatkuvaksi, eikä siten perustetta määräaikaisuuksille ole. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tulee irtisanoa työsopimuslain mukaisilla perusteilla

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »