Määräaikaisen työsuhteen solmiminen työntekijän aloitteesta on ymmärtääkseni sallittu ilman erillisiä perusteluita. Toisaalta työsopimuslain mukaan "Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi."

Voiko määräaikaisia työsuhteita ketjuttaa työntekijän toiveeseen perustuen?

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset