Lomautettu työntekijä on kieltäytynyt tarjotusta työstä ja kertonut olevansa jo muissa, eri alan töissä. Millä perusteella työsuhde päätetään?

1 vastaus


1 vastausta

Suomessa työntekijän työsuhdetta ei saa päättää ilman lakiin perustuvaa syytä. Tällaisia syitä ovat irtisanomisperusteet, eli pitkälti samat perusteet, kuin lomautuksessakin, mutta olosuhteet ovat vain lomautuksesta poiketen luonteeltaan pysyviä. Sen sijaan työsuhde voidaan purkaa, eli päättää ilman irtisanomisaikaa tietyistä työntekijän väärinkäytöksistä tai laiminlyönneistä aiheutuvasta syystä.

Kuvailemassanne tilanteessa ensisijaisesti sovelletaan työsopimuslain määräyksiä työsuhteen päättymisestä lomautuksen aikana. Lomautushan ei poista työsuhteen voimassaoloa. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajalla on velvollisuus tarjota töitä lomautuksen syyn poistuttua, kuten olette tässä tilanteessa menetellytkin. Toisaalta työntekijä on velvoitettu tulemaan töihin seitsemän päivän kuluttua työnantajan ilmoitettua siitä, että työt jatkuvat.

Työntekijä on silti oikeutettu koska tahansa ilman irtisanomisaikaa irtisanomaan työsopimuksen. Irtisanominen tulee tällöin siis välittömästi voimaan. Irtisanomisoikeutta ilman irtisanomisaikaa ei ole kuitenkaan enää työnantajan ilmoitusta töiden jatkumisesta seuraavien seitsemän päivän kuluessa. Työnantajan taas on lomautuksen aikana irtisanottava työsuhde normaalia irtisanomisaikaa noudattaen ja irtisanomisajan palkka maksaen. Huomattavaa on, että jos lomautus on kestänyt yli 200 päivää, on työntekijällä oikeus irtisanomisajan palkkaan myös tilanteessa, jossa hän sanoo itse työsopimuksensa irti.

Johtopäätöksinä tilanteestanne kokoaisin seuraavat seikat. Teillä työnantajana ei ole perustetta irtisanoa työsopimusta, vaan tämä velvollisuus on työntekijällä. Hänen ilmoituksensa työstä kieltäytymisestä voitaneen tulkita hänen puoleltaan irtisanoutumisena. Toki häneltä olisi hyvä pyytää irtisanomisilmoitus vielä kirjallisena. Jos lomautus ei ole kestänyt yli 200 päivää, ette ole velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkkaa. Toisaalta mikäli työntekijä ilmoitti haluttomuudestaan jatkaa työssä liian myöhään, eli myöhemmin kuin 7 päivää ennen työn jatkumista, on työntekijä lain mukaan velvollinen noudattamaan irtisanoutumisessaan irtisanomisaikaa ja on periaatteessa myös työntekovelvollinen tänä aikana. Mikäli työntekijä ei ilmaannu töihin sovitun mukaisesti, niin teillä työnantajana on toisaalta oikeus myös purkaa työsuhde välittömästi päättyväksi johtuen työntekijän työtehtävien olennaisesta laiminlyönnistä.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »