Siis otsikon mukaan , kuka? Ainoastaan rekisterissä olevat ja luvan saaneet, siis ulkomailla tutkinnon suorittaneet? Entä työpaikkakoulutetut henkilöt, joilla ei ole ammattikoulutusta?
Esim. työpaikkakoulutettu solubiologi, voiko toimia laboratoriossa nimikkeellä laboratoriotyötä tekevä henkilö? Nimenomaan tekemassä laboratoriohoitajan töitä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Laboratorionhoitaja on laillistettu ammattihenkilö, jonka oikeus ammatin harjoittamiseen edellyttää Valviran nimenomaista laillistuspäätöstä. Valvira voi myöntää hakemuksesta ammatinharjoittamisoikeuden henkilölle, joka on suorittanut laboratorionhoitajan ammattiin johtavan koulutuksen Suomessa.
Ulkomailla valmistuneiden laboratorionhoitajien on haettava Valviralta oikeutta harjoittaa ammattia Suomessa. Hakumenettely on hieman erilainen riippuen siitä, onko hakija saanut koulutuksen Pohjoismaissa, EU-/ETA-alueella vai EU-/ETA-alueen ulkopuolella.
Pohjoismaiden välillä on tehty sopimus, jossa tiettyjen terveydenhuollon ammattien koulutukset on hyväksytty maiden kesken. Tämän vuoksi jos henkilö on saanut laboratorionhoitajan ammatinharjoittamisoikeuden jossakin Pohjoismaassa, ammatinharjoittamisoikeus voidaan myöntää pelkästään hakemuksesta myös muissa Pohjoismaissa.
Jos EU-/ETA-valtion kansalainen on suorittanut toisessa EU-/ETA-valtiossa laboratorionhoitajan koulutuksen ja saanut siitä tutkintotodistuksen tai muun vastaavan asiakirjan, Valvira myöntää ammatinharjoittamisoikeuden hakemuksesta. Valviralla on mahdollisuus määrätä hakijalle sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe.
EU-/ETA-valtion kansalaisen EU-ta ETA-valtion ulkopuolella suorittama tutkinto tunnustetaan Suomessa ja henkilö saa ammatinharjoittamisoikeuden, jos Valvira on hyväksynyt ulkomailla suoritetun koulutuksen ja henkilö osoittaa täyttävänsä muut pätevyysvaatimukset (mahdolliset lisäopinnot ja kuulustelu). EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksensa saaneelta muun kuin EU-/ETA-valtion kansalaisen vaaditaan edellä mainittujen seikkojen lisäksi vielä riittävää kielitaitoa.
Laboratorionhoitajana toimiminen edellyttää siis tiettyä ammattikoulutusta ja luvan saamista Valviralta. Ulkomaisen tutkinnon suorittamiseen suhtaudutaan eri tavoin riippuen siitä, missä valtiossa tutkinto on suoritettu. Tällöinkin ammatinharjoittamiseen vaaditaan Valviran lupa, mutta lisäksi voi olla joitakin erityisedellytyksiä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »