Minilex - Lakipuhelin

Täytäntöönpanon keskeytysmääräyksen vaikutukset ja voimassaolo


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Keskeytysmääräys on voimassa sen ajan kun pääasian käsittely kestää keskeytysmääräyksen antaneessa tuomioistuimessa. Voimassaoloaikaa voidaan lyhentää tai jatkaa, kuitenkin enintään kunnes annettava pääasiaratkaisu tulee lainvoimaiseksi tai ylempi tuomioistuin antaa asiassa uuden määräyksen. Keskeytysmääräyksen antanut tuomioistuin saa muuttaa keskeytysmääräystä tai peruuttaa sen tai antaa uuden määräyksen.

Ulosottomiehen antama keskeytysmääräys on voimassa itseoikaisupäätöksen tekemiseen asti tai, jos kyseessä on osoitus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseksi, kunnes kaksi viikkoa on kulunut kanteen vireillepanon määräajan päättymisestä.

Ulosottomiehen on keskeytettävä täytäntöönpano saatuaan ilmoituksen keskeytysmääräyksestä. Jo suoritetut täytäntöönpanotoimet pysyvät voimassa, jollei tuomioistuin ole määrännyt niitä peruutettavaksi. Jos ulosottomies kuitenkin havaitsee, että ulosmitatun omaisuuden arvo laskee nopeasti keskeytyksen aikana tai omaisuuden hoitokulut ovat korkeat, hänen tulee tällöin tarvittaessa ilmoittaa asiasta keskeytysmääräyksen antaneelle tuomioistuimelle.

Ulosottomiehen päätökseen tai tuomioistuimen ratkaisuun keskeytysasiassa ei saa hakea erikseen muutosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa